Európai Uniógazdaságmédiapolitikatársadalom

Az Európai Bizottság üdvözli a sikeres európai digitális átalakuláshoz vezető digitális évtized szakpolitikai programjáról született politikai megállapodást

Szerző: 2022. július 17.No Comments

„A Bizottság üdvözli az Európai Parlament és a Tanács által „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program tekintetében elért politikai megállapodást. A program nyomonkövetési és együttműködési mechanizmust hoz létre az Európa digitális transzformációjának megvalósításához a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűben meghatározott közös célkitűzések és célértékek elérése érdekében. Ez a készségek és az infrastruktúra területét érinti, beleértve a konnektivitást, a vállalkozások digitalizálását és az online közszolgáltatásokat, valamint az általános célkitűzések eléréséhez vezető úton az uniós digitális jogok és elvek tiszteletben tartását.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A digitális évtized célja, hogy a digitális technológiát az emberek és a vállalkozások javára fordítsuk. Hogy mindenki elsajátíthassa a digitális társadalomban való részvételhez szükséges készségeket. Hogy felkészültek legyünk. Hogy felkészítsük a vállalkozásokat. Rendelkezzünk az összekapcsoltságunkat biztosító infrastruktúrával. Vigyük közelebb a kormányzati szolgáltatásokat a polgárokhoz. Európa digitalizációja mindenki számára lehetőségeket fog kínálni.”

Thierry Breton, a belső piacért felelős uniós biztos hozzátette: „A digitális évtized szakpolitikai programmal innovatívabb, inkluzívabb és fenntarthatóbb jövőt teremthetünk Európának. Ha felszabadítjuk a digitalizációban rejlő lehetőségeket – különösen a több országra kiterjedő projektek létrehozása és végrehajtása révén –, azzal egy versenyképes és szuverén Európa felé haladunk. Gyorsan el kell indulnunk a digitális évtizedhez vezető úton annak biztosítása érdekében, hogy Európa felkészülten nézzen szembe a változó és összekapcsolt világ kihívásaival.”

A digitális évtizedhez vezető út

Az előrehaladás hatékony nyomon követése érdekében a Bizottság a tagállamokkal együtt kidolgozza az egyes célkitűzések eléréséhez uniós szinten bejárandó utakat. A tagállamok a maguk részéről nemzeti stratégiai ütemterveket javasolnak, amelyekben körvonalazzák a célkitűzések és célértékek eléréséhez tervezett nemzeti pályákat és intézkedéseket, beleértve a tervezett szabályozási intézkedéseket és beruházásokat is.

Az előrehaladás mérésére a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) továbbfejlesztett változatán alapuló fő teljesítménymutatókkal (KPI-k) kerül sor, értékelésére pedig a kidolgozott pályákkal való összevetést tartalmazó, „A digitális évtized helyzete” című jelentésben, amelyet a Bizottság évente terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé. A digitális átalakulás átfogó áttekintése és elemzése érdekében a jelentés áttekinti a digitális évtized célértékei, célkitűzései, valamint a jogok és elvek tekintetében elért eredményeket is.

A tagállamok és a Bizottság együtt fognak működni azon területek kezelése érdekében, ahol az előrehaladás nem kielégítő, és ahol folyamatosan eltérnek a nemzeti pályáktól. A 2030-ra meghatározott digitális célértékek elérése érdekében a Bizottság és a tagállamok bármikor tehetnek közös kötelezettségvállalásokat, és több országot érintő projekteket hozhatnak létre.

A technológiai, gazdasági és társadalmi fejlemények számbavétele érdekében a Bizottság 2026-ig felülvizsgálja a célértékeket.

Több országot érintő projektek

A nagyszabású projektek döntő fontosságúak a digitális célok eléréséhez és a digitális átalakulás 2030-ig történő megvalósításához. A több országot érintő projektek révén a tagállamok egyesíthetik erőforrásaikat és szorosan együttműködhetnek az olyan digitális kapacitások kiépítése érdekében, amelyeket egyedül nehezen tudnának megvalósítani.

A Bizottság meghatározta a több országot érintő projektek beruházási területeinek kezdeti listáját, ideértve például a közös adatinfrastruktúrát, az 5G folyosók kiépítését, az összekapcsolt közigazgatást, a nagy teljesítményű számítástechnikát, az európai blokklánc-infrastruktúrát és az alacsony energiaigényű processzorokat. A Bizottság készen áll arra, hogy iránymutatást nyújtson a tagállamoknak a több országot érintő projektek meghatározásához és kidolgozásához, és néhány ilyenre javaslatot is tehet az együttműködési ciklus során.

A szakpolitikai programba egy új jogi eszköz, az európai digitális infrastruktúra-konzorcium (European Digital Infrastructure Consortium; EDIC) létrehozása is beletartozik. Ez segíteni fog a több országot érintő projektek végrehajtásában, és megkönnyíti a tagállamok számára, hogy egyesítsék erőiket a digitális infrastruktúrákba történő beruházásokhoz.

A következő lépések

Az Európai Parlament és a Tanács által elért politikai megállapodást a két társjogalkotónak hivatalosan is jóvá kell hagynia. A digitális évtizedre vonatkozó szakpolitikai program a jóváhagyását követően lép hatályba.

A szakpolitikai program hatálybalépését követő első lépésként a Bizottság a tagállamokkal együtt kidolgozza a fő teljesítménymutatókat, amelyek alapján a digitális évtized helyzetéről szóló, első éves jelentés elkészítésekor – amelyet a valószínűleg már 2023 júniusában elfogadnak – felmérheti a 2030-as digitális célok megvalósítása terén elért eredményeket. A fő teljesítménymutatókat végrehajtási jogi aktusba foglalják. A tagállamok kilenc hónapon belül benyújtják első nemzeti stratégiai ütemtervüket, amellyel elindul az együttműködési ciklus.

Háttér-információk

A Bizottság eredetileg 2021 márciusában terjesztette elő a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűt, amely célokat tűzött ki a digitális készségek, az infrastruktúrák, a vállalkozások és a közszolgáltatások területén.

Az Unió helyzetéről szóló 2021. szeptemberi beszédben Ursula von der Leyen elnök javaslatot tett a digitális évtizedhez vezető útra az EU digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítása érdekében. A javaslat a célkitűzések szélesebb körén belül meghatározza a digitális célértékeket, és stratégiai keretet biztosít azok eléréséhez.

A digitális átalakulás tekintetében a Bizottság javaslatot tett továbbá a digitális jogokról és elvekről szóló nyilatkozatra. Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság együttes nyilatkozata biztosítani fogja, hogy mindenki biztonságos, védett és inkluzív digitális környezetben vehessen részt. A nyilatkozatot jelenleg tárgyalja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság.

További információk

Kérdések és válaszok – „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű szakpolitikai program

Általános tájékoztató oldal – A digitális évtized szakpolitikai programja

Tájékoztató – A digitális évtizedhez vezető út

Tájékoztató – Digitális jogok és elvek

A digitális évtized közösségi oldala a Futurium platformján”

Forrás:
A Bizottság üdvözli a sikeres európai digitális átalakuláshoz vezető digitális évtized szakpolitikai programjáról született politikai megállapodást.; Európai Bizottság; 2022. július 14.