Skip to main content
Európai UnióművelődéspolitikatársadalomUncategorized

Az új európai Bauhaus a kohéziós politika keretében: 50 millió eurós pályázati felhívás innovatív városi projektek számára

Szerző: 2022. október 16.No Comments

„A mai napon jelenik meg az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés (EUI) 50 millió eurós pályázati felhívása, amelynek célja a városi innovációnak és a városok fenntartható városfejlesztési képességeinek a támogatása. A felhívás tökéletesen ülteti át a gyakorlatba az új európai Bauhaus kezdeményezés fő értékeit: az esztétikumot, a fenntarthatóságot és a befogadást. A Horizont Európa keretprogram finanszírozta első hat projekt után megnyílik az út az új európai Bauhaus demonstrációs projektek második generációjának megvalósítása előtt. Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) részeként működik.

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos rámutatott: „Az új európai Bauhaus értékeit kézzelfogható módon megjelenítő innovatív projektek rendkívül fontosak az inkluzív zöld átálláshoz, amely mindenki számára jó minőségű életvitelt biztosító megoldásokat kínál. Jövőbe mutató, kreatív uniós városi projektek jelentkezését várjuk, amelyek élni kívánnak a kohéziós politika Európai Városfejlesztési Kezdeményezése által most kínált finanszírozási lehetőséggel a városi polgárok életének komfortosabbá tétele érdekében, és alkalmasak arra, hogy példaként szolgáljanak a városokat érintő összetett kihívások kezelése terén, az új európai Bauhaus értékeivel összhangban.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős uniós biztos a következőképpen nyilatkozott: „A városok fontos szerepet játszanak a fenntartható átalakulás megvalósításában. Kivételes pozíciójukból fakadóan a városi polgárok bevonása mellett képesek a kulturális sokszínűségre és a kulturális örökségre építve megváltoztatni élettereinket és gondolkodásmódunkat. A mostani felhívás segítségével az új európai Bauhaus értékei a polgárok szeme előtt, a városok építésén és működésén keresztül mutatkoznak majd meg. Izgalommal várom, hogy a projektek életre keljenek, és egész Európában elterjedjenek.”

A felhívás olyan projektek előmozdítását célozza, amelyek az európai Bauhaus eszmeiségével összhangban beindítják a városok átalakítását, képesek befektetéseket generálni és inspirálóan hatnak más kohéziós politikai projektekre. Az alábbi négy témával kapcsolatos projekteket várnak:

  • építés, felújítás a körforgásos gazdaság és a karbonsemlegesség előmozdítása jegyében
  • a kulturális örökség megőrzése és átalakítása
  • épületek korszerűsítése, átalakítása megfizethető lakhatási megoldások biztosítása érdekében
  • városi terek megújítása

Az ERFA a kiválasztott projektek költségeinek 80%-át finanszírozza. Az egyes projektek legfeljebb 5 millió euró támogatásban részesülhetnek. E finanszírozás egy része az innovatív megoldások más európai városokba történő átültetésének támogatására szolgál majd, ahol még nagyobb hatást fejthetnek ki, különösen azokban a városokban és régiókban, amelyeknek a leginkább szükségük van a zöld jövőre történő átállást elősegítő támogatásra. Hosszabb távon a támogatott városi hatóságok partnerségeket hoznak létre három másik olyan várossal, amelyek érdeklődnek a projektek részben vagy teljes egészben történő átültetése és helyi megvalósítása iránt. A felhívásra 2023. január közepéig lehet jelentkezni.

Háttér-információk 

Az új európai Bauhaus kezdeményezést von der Leyen elnök hirdette meg 2021 szeptemberében. A kezdeményezés kulturális dimenzióval gazdagítja az európai zöld megállapodást, és felgyorsítja a zöld átállást az esztétikum, a fenntarthatóság és a befogadás értékeit ötvöző kézzelfogható változások előmozdításával.

A 450 millió eurós ERFA-költségvetéssel rendelkező Európai Városfejlesztési Kezdeményezés (EUI) a kohéziós politika városi dimenzióját támogató új eszköz a 2021–2027-es időszakban. Minden tagállamban az ERFA-források legalább 8%-át maguk a városok által, saját fenntartható városfejlesztési stratégiáik alapján kiválasztott prioritásokra és projektekre kell fordítani.

Az innováció előmozdítása mellett az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés Európa összes városi térségében támogatja a kapacitások biztosítását. A kezdeményezés politikai döntéshozatalt megalapozó bizonyítékokkal szolgál és hozzájárul a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatos tudásmegosztáshoz, többek között az uniós városfejlesztési menetrenden keresztül.

Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezést a Bizottság és a francia Hauts-de-France régió irányítja. A kezdeményezés a 2014–2020-as programozási időszak innovatív városfejlesztési tevékenységeire épül, de nagyobb hangsúlyt fektet a városi innovációra, a fenntarthatóságra és a más városokban való reprodukálhatóságra.

További információk

Európai Városfejlesztési Kezdeményezés

Az új európai Bauhaus honlapja

Forrás:
Az új európai Bauhaus a kohéziós politika keretében: 50 millió eurós pályázati felhívás innovatív városi projektek számára; Európai Bizottság; 2022. október 11.