Skip to main content
Európai Uniógazdaságpolitikatechnikatudomány

Az EU Tanácsának következtetései az űrpolitikáról és a versenyképességről

Szerző: 2024. május 27.No Comments

„A Tanács a mai napon következtetéseket fogadott el Európa versenyképességének az űrpolitika révén történő megerősítéséről. A szöveg azt vizsgálja, hogy egy versenyképesebb európai űrágazat hogyan járulhat hozzá az Unió előtt álló gazdasági és társadalmi kihívások leküzdéséhez, illetve globális szinten hogyan erősítheti meg az EU szerepét.

„Az űrágazat egyre fontosabb szerepet fog játszani Európa stratégiai autonómiájának biztosításában. Az ambiciózus űrpolitika üzleti lehetőségeket és minőségi munkahelyeket fog teremteni ebben a gyorsan növekvő ágazatban, továbbá az iparra és a szolgáltatásokra egyaránt kiterjedően segíteni fogja gazdaságunkat a zöld és digitális átállás felgyorsítása terén, valamint abban, hogy az európai gazdaság felkészültebben álljon helyt a globális szintű versengésben.” – Thomas Dermine, Belgium szövetségi kormányának a gazdasági és munkaügyi miniszter mellé rendelt, tudománypolitikai, valamint a gazdaságélénkítésért és a stratégiai beruházásokért felelős államtitkára

Az űrpolitika hozzájárulása Európa versenyképességéhez

A Tanács a következtetésekben kiemeli, hogy a világűr szerepe egyre fontosabb számos, az EU előtt álló társadalmi-gazdasági kihívás és szakpolitika összefüggésében, a zöld megállapodástól kezdve (az adatgyűjtés elősegíti az éghajlatváltozás jobb megértését és az arra való felkészülést), a digitális átmeneten keresztül (űralapú kommunikációs és információs szolgáltatások) egészen az EU általános versenyképességéig. Az űrpolitika továbbá hozzájárul a gazdasági növekedéshez azáltal, hogy olyan innovatív megoldásokat, rendszeralkalmazásokat és szolgáltatásokat hoz létre, amelyek az űrkutatási és nem űrkutatási ágazatok közötti integráltabb együttműködés révén számos más ágazat javát szolgálhatják.

Az űrágazat fellendítése

A mai napon elfogadott szövegben a tagállamok hangsúlyozzák, hogy fokozni kell az űradatok felhasználását, továbbá az űrágazat erőteljesebb fejlesztésére szólítanak fel mind az állami, mind a magánberuházások biztosítása és növelése révén. A közbeszerzés, a megfelelő kockázatkezelési keretrendszer vagy a magán és állami finanszírozási modellek előmozdítása pozitív hatással lehet az űrökoszisztéma valamennyi szereplőjére, beleértve a kis- és középvállalkozásokat is. A következtetésekben a Tanács hangsúlyozza továbbá, hogy ki kell aknázni az űrkutatásra és -fejlesztésre fordított beruházások multiplikátorhatását, előmozdítva a stabil és kiszámítható üzleti keretet, valamint a szükséges készségek fejlesztését az ágazat munkavállalói körében. A következtetésekben a Tanács hangsúlyozza, hogy a hatóságok – az űradatok biztonságának és védelmének megőrzése mellett – fontos szerepet játszanak a vállalkozások számára az adatokhoz való költséghatékony hozzáférés biztosításában.

Űrpolitika és globális fellépés

A ma elfogadott következtetések alapján az Európai Uniónak és az Európai Űrügynökségnek szerepet kell vállalniuk a fenntartható űrkörnyezetet biztosító globális szabályok kidolgozásában. A következtetésekben a Tanács megállapítja, hogy az erős európai űrágazat alapvető fontosságú az európai stratégiai autonómia szempontjából, továbbá sürgeti az európai űrágazat és a globális együttműködési partnerségek bővítését. A következtetések azt is hangsúlyozzák, hogy a világűr létfontosságú szerepet játszik a kritikus infrastruktúrák (például az energetikai vagy a hálózati infrastruktúra) védelme szempontjából, ami megkerülhetetlenné teszi a kritikus technológiák biztonságának szavatolását.

Háttér

Az EU Tanácsának belga elnöksége ESA–EU Közös Űrtanácsot szervezett az ESA–EU keretmegállapodás 20. évfordulója alkalmából. Az ESA–EU keretmegállapodás, amely a két szervezet közötti együttműködés intézményi alapja, előirányozza ilyen ülések megszervezését. Az ülés javasolt témájaként Európa versenyképességének az űrpolitika révén történő megerősítését tűzték ki. Az európai űrágazat előtt jelenleg álló fő kihívások közé tartozik a nemzetközi versenyben való helytállás, az élvonalbeli innováció fejlesztése és az európai űrpiac globális vonzerejének növelése.

Forrás:
A Tanács következtetéseket fogadott el az űrpolitikának Európa versenyképességéhez való hozzájárulásáról; Európai Unió Tanácsa; 2024. május 23.