Találat: egészségügy

Átgondolt államosítás kell

“Az érintettek nem zárkóznak el az egészségügyi és az oktatási intézmények központi kezelésétől Nem lenne olcsóbb az oktatási rendszer és az egészségügy működése pusztán attól, ha állami fennhatóság alá kerülne az intézmények működtetése – vélekednek a lapunk által megkérdezett önkormányzati vezetők annak kapcsán, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a közelmúltban felvetette, az állam — önkéntes alapon — átvállalná a működtetést. Mégis érdemes lenne átgondolni az egészségügyi intézmények jelenlegi struktúráját, üzemeltetését. Az államosítási elgondolások előtt azonban tisztázni kellene a háziorvosi ellátás ellentmondásait, megoldani az...

Részletek

Megnyílt az Új Széchenyi Terv webhelye

A tervet gondozó Nemzetgazdasági Minisztérium a társadalmi konzultáció egyik eszközeként létrehozta az Új Széchenyi Terv webhelyét. Itt megtalálható és letölthető a terv elfogadott szövege egyben, illetve a kulcsfontosságú elemei külön is ki vannak emelve. A fejezeteik letölthetőek, a beérkezett hozzászólások, javaslatok elolvashatóak, továbbá van lehetőség a további javaslatokra is. Mint ismeretes a hét súlypont, kiemelt program a következő: Gyógyító Magyarország – Egészségipar Megújuló Magyarország – Zöld gazdaságfejlesztés Otthonteremtés – Lakásprogram Vállalkozásfejlesztés – Üzleti környezet fejlesztés Tudomány – Innováció – Növekedés Foglalkoztatás Közlekedés...

Részletek

Állami beavatkozás és kormányzati kudarcok az egészségügyben

"A jóléti közgazdaságtan két tétele alapján piaci kudarcok hiányá­ban a kormányzat egyetlen fel­adata a jövedelmek és források elosztása. Azonban, ha valami­lyen oknál fogva nem teljesülnek a tökéletes verseny feltételei, úgy a kormányzati beavatkozás egyéb területeken is indokolt lehet. Az egészségügyben seregnyi piaci kudarc érhető tetten, ami­nek következtében az egészség­ügyi ellátások igénybevétele a társadalmilag optimális szinttől eltérő mértékű lehet. Emiatt az állam sok területen beavat­kozik az egészségügyi rendszer működésébe...Elméletileg egy tökéletesen infor­mált kormányzat kellően motivált tisztviselőkkel a javak és szolgál­tatások hatékony allokációját valósíthatná...

Részletek

Első fecske? A Dereguláció.hu közösségi portálról

Az új egészségügyi vezetés mintaszerű kezdeményezést indított. Dereguláció.hu néven olyan közösségi portált hívott életre, amely az egészségügyben dolgozók számára biztosít lehetőséget arra, hogy a munkájukat gúzsba kötő értelmetlen, felesleges, rossz szabályozás problémáit megbeszélhessék, megoldási javaslatokat fogalmazhassanak meg, értékelhessék ezeket (és egymás hozzászólásait is). Az ígéret szerint “A honlapot az egészségügyi közigazgatás vezetése, a jogalkotásért felelős szakmai csapat is használja majd, a problémafelvetések szabályozottan, szerkesztve eljutnak hozzájuk is, és a megoldások megtalálásában aktív partnereink lesznek.” A honlapot még egyetemi oktatóként jegyezte be a...

Részletek

Az elektronikus egészségügyi beavatkozások során módszeres értékelésre van szükség

Összegezés: Az elektronikus egészségügyi beavatkozások jelentős szerepet fognak játszani a 21. században Azonban, amíg nem nem lesznek megfelelőek a feladatra a szakemberek kevéssé lesznek hajlandók alkalmazni őket megkockáztatva a kudarcokat. Az elektronikus egészségügyi fejlesztéseket beavatkozásnak kell tekinteni, és úgy kell értékelni, mint az új gyógyszereket, vagy kezelési eljárásokat, tudatában léve a komplex beavatkozások értékelésének problémáinak. Eszközöket javaslunk az elektronikus egészségügyi beavatkozások értékelésére a tervezési, fejlesztési és alkalmazási szakaszban. Amellett érvelünk, hogy szükséges az elektronikus egészségügyi bevatkozások szisztematikus értékelése. Forrás: Evaluating eHealth Interventions:...

Részletek

A nagy holdingosítás

"...Ausztriában már több, mint harminc éve működik az a modell, amelyre Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár is a hazai egészségügy szerkezeti átalakításának nagy lehetőségeként tekint...Az osztrák szervezeti reform egyik sikeres megoldása a kórházak egységesítése, társasággá alakítása volt. A megoldás lényege, hogy kivonják az állami kórházakat a költségvetésből, gazdasági társaságokká alakítják, majd az egymás közelében lévőket közös gazdasági irányítás alá vonják, holdingokba szervezik. Az ily módon formálisan magánosított intézmények, egyesített kórházak köztulajdonban maradnak, de a menedzsment kvázi magáncégként működteti azokat...Veszprém megyében, ha...

Részletek

Nem népszerű az elektronikus kórlap az Egyesült Államokban

Egy újabb felmérés szerint a megkérdeztettek elsöprő többsége nem tekinti szükségesnek a bevezetését, aggodalommal tekint a bevezetésére (alapvetően a magáninformáció nyilvánossá válásának esélye miatt). Ahogy a hír megfogalmazza "most Americans simply aren't ready to have their health records converted to digital formats". Milyen szép kifejezés: még nem készek a haladás áldásait élvezni... Ráadásul a szokásos reménykedő nézet, hogy majd jön az ifjúság... sem igazolódik vissza, mert történetesen a 18-34 közöttieknek van a legtöbb ellenvetése. Ez a felmérés azért érdekes, mert az elektronikus...

Részletek
Page 86 of 86 1 85 86