Találat: közigazgatás: magyar

A főispán nem tér vissza

"A kormány rövid időn belül a harmadik nagy változásnak veselkedik neki az államigazgatásban. A minisztériumi rendszer karcsúsítása és a kormány-tisztviselői jogállás bevezetése után most a megyei államigazgatás átalakítása van soron. ..Az elmúlt húsz év legjelentősebb adminisztrációs változása egy nem túl nagy feltűnést keltett kormányrendelettel vette kezdetét. Július 9-én fogadták el ugyanis a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló szöveget...A jogszabály kulcsmondata szerint a gyámhivatal, a főépítész és az építésfelügyelet mellett "kormányrendelet más területi szakigazgatási szervet is a közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg"....

Részletek

Jogállami forradalom vagy közjogi „módosítgatás”?

"A második Orbán-kormány minden eddiginél vehemensebben fogott neki a jogalkotásnak, többek között az Alkotmány átalakításának és az új Alkotmány előkészítésének. Kérdéses azonban, hogy az alaptörvény politikai célú módosítása mennyire hasznos a leendő új Alkotmány számára? A Fidesz-KDNP alkotmánymódosítási tendenciáiból alapvetően három fontos irány rajzolódott ki: egy alkotmányfejlesztő módosítási irány; egy aktuálpolitikai; végül pedig egy, a későbbi jogalkotást megalapozó módosítási irány. Nem meglepő talán, hogy az utóbbi két összekapcsolódó – egyébként az Alkotmány fejlesztése és koherenciája szempontjából veszélyeket rejtegető – irány volt a...

Részletek

Összehangolják az apparátusokat

"Az elmúlt húsz év leggyorsabb kormányalakításában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) mint a kormányzati koordináció központja a katalizátor szerepét töltötte be, valamennyi tárca közül a leggyorsabban kellett felállnia...A klasszikus igazságügyi és területi-államigazgatási teendők mellett felöleli a nemzetpolitikával kapcsolatos feladatokat, melyek a kormányváltás előtt a MeH-hez tartoztak. A KIM így végre ellátja a közigazgatási koordinációt, melyet jogelődje nem vagy nem hatékonyan végzett el. A minisztériumi struktúra a brit mintát követi, melyben a közigazgatási miniszter feladata a kormányzati koordináció, a kormányzati munka egységesítése...

Részletek

Követhetetlenek a hazai fejlesztésekre érkező európai uniós források

"...Az ELTE Társadalomtudományi Kara (ELTE TÁTK) és a Soteria Alapítvány 2010. júliusában fejezte be kétlépcsős kutatási programját, amelynek során a szociális célú európai uniós források hazai felhasználását vizsgálták a szakértők. A megállapításokat összegző sajtóközleményben a kutatók kiemelik: félő, hogy ha fennmarad a forráselosztás jelenlegi rendszere, akkor pár év múlva az derül majd ki a statisztikai évkönyvekből, hogy habár hihetetlen mennyiségű pénzt használtunk fel, a megcélzott társadalmi csoportok helyzetében semmiféle pozitív változás nem következett be. A tapasztalatok szerint ugyanis a pályázók többsége, a...

Részletek

A nagy holdingosítás

"...Ausztriában már több, mint harminc éve működik az a modell, amelyre Szócska Miklós, az egészségügyért felelős államtitkár is a hazai egészségügy szerkezeti átalakításának nagy lehetőségeként tekint...Az osztrák szervezeti reform egyik sikeres megoldása a kórházak egységesítése, társasággá alakítása volt. A megoldás lényege, hogy kivonják az állami kórházakat a költségvetésből, gazdasági társaságokká alakítják, majd az egymás közelében lévőket közös gazdasági irányítás alá vonják, holdingokba szervezik. Az ily módon formálisan magánosított intézmények, egyesített kórházak köztulajdonban maradnak, de a menedzsment kvázi magáncégként működteti azokat...Veszprém megyében, ha...

Részletek

Új, kormányzati háttérintézet

2011 elején nyitják meg a Nemzeti Közigazgatási Intézetet, mely kormányzati kutatásszervező központként kíván működni. Az állami adminisztráció működésének hatékonyságának növelésére a kormánytisztviselők intenzívebb uniós szakmai csereprogramjait látják szükségesnek. Továbbá szeretnék, ha magyar uniós elnökség anyagai az Intézetbe kerülnének. Hm... Én még körülbelül egy oldalt tudnék írni, csak felsorolva, hogy a hatékonyság növeléséhez miről kellene beszélni... Forrás: HVG, 2010. július 17., 17-18. oldal

Részletek

Negyvenkét új törvényjavaslatot adott be a kormány

"A parlament elé terjesztette a kormány az Országgyűlés őszi ülésszakára készített törvényalkotási programját, amely negyvenkét javaslatból áll...A kormány tovább racionalizálná a költségvetési szervek működését is,...Az ígéreteknek megfelelően törvénnyel biztosítanák, hogy 2011. január 1-jétől megkezdhessék működésüket a megyei kormányhivatalok...Várhatóan elkészül az új jogalkotási törvény is; a korábbit az Alkotmánybíróság tavaly évvégével semmisítette meg...A legtöbb javaslatot várhatóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) fogja benyújtani, 11-et. A Nemzetgazdasági Minisztérium tervei között 9, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium esetében 5-5, a...

Részletek

Sárközy: a magyar gazdaság ekkora közszférát nem tud eltartani

""Az iránnyal alapvetően egyetértek, más kérdés, hogy a megvalósítás módján lehet vitatkozni. A megvalósítás módja néha túl durva, néha a jogi technikákat is lehet kifogásolni. Alapvetően azonban az irány helyes és a versenyképesség felé vezet"..."A nyolc minisztérium láthatóan kevés, és két év múlva ebből a nyolcból tíz lesz" - vélte a szakember. Némely tárca szerinte túl nagyra sikeredett, nem tudja átfogni a saját területét. Erre abból is lehet következtetni, hogy időről időre új kormányzati és miniszterei biztosok jelennek meg...Az egyik túlzott méretű...

Részletek

Nyitrai: “A tartalomról ez idáig még egyetlen szó sem esett”

"Hogyan strukturálják az infokommunikációs államtitkárságon belül a szakterületeket? - Az államtitkárság portfóliójába beletartozik minden, ami kormányzati és közigazgatási informatikai infrastruktúra, beleértve azok üzemeltetését és fejlesztését is. Hozzánk tartozik az elektronikus hírközlés, a spektrum- és frekvenciagazdálkodás, a postaügyi szabályozás és az audiovizuális médiaszabályozás is. Összességében a teljes infokommunikáció egy kézben összpontosul. Vasváriné dr. Menyhárt Éva, akit távközlési szakemberként a szakma jól ismer, helyettes államtitkárként felügyeli az elektronikus hírközlést, a postaügyi szabályozást, a frekvenciagazdálkodást és az audiovizuális médiaszabályozást. Vályi-Nagy Vilmos pedig a kormányzati informatikáért...

Részletek

Lehet-e mérni a teljesítményt?

Az ismert politológus kiindulása a következő: "Régi és fontos témája a politikai és politikatudományi vitáknak a kormányzati teljesítmény értékelése. Most, hogy ezen a héten pár hétre felfüggeszti munkáját a törvénygyár, bizonyára a politikai szereplők, az újságírók és az elemzők is erős késztetést éreznek majd az első mérleg megvonására. De vajon létezik-e olyan módszer, olyan elemzési keret, amely minden kormányt azonos eljárás alapján vizsgálhat meg?" A válasza több, mint lehangoló. Bár számos értelmezhető mutatót említ (ezekre majd bővebben vissza fog térni), de egészében...

Részletek
Page 752 of 755 1 751 752 753 755