Találat: szakirodalom

A központi és a helyi kormányzat információs rendszerének kérdései

„A kutatás célja A hazai önkormányzati kutatások kiterjedtsége széleskörű, elméleti és empirikus szempontból egyaránt. A szakirodalom az önkormányzati gazdálkodás egyes területeit részletesen elemzi. Számos tanulmány és empirikus elemzés foglalkozik például a finanszírozási rendszerrel, a vagyongazdálkodással, a gazdálkodás ellenőrzésével, a költségvetési tervezéssel, a feladattelepítéssel, az árképzéssel és a jogi szabályozással. E témákban részletes összehasonlító tanulmányok is rendelkezésre állnak, amelyek nemzetközi kontextusban vizsgálják az önkormányzati gazdálkodást. A hazai szakirodalmat áttekintve ugyanakkor megállapítható, hogy az államháztartás pénzügyi információs rendszerének vizsgálata kívül áll a kutatások fő...

Részletek

„Smart cities” tanulmány

„ Az „élhető” városnak a következő feltételekre van szüksége ahhoz, hogy képes legyen reagálni az új kihívásokra: Olyan városi vezetés, amely a városlakókat helyezi a középpontba, nem pedig a szolgáltatásokat (kisebb bürokrácia, több elektronikus adat és információ, jobb kommunikáció más intézményekkel, nagyobb átláthatóság). „Zöldebb” és hatékonyabb közműmenedzsment. (A technológia lehetővé teszi a folyamat minden pontjának monitorozását. Különösen hasznos a vízgazdálkodás – pl. intelligens vízmérő órák segítenek a lakosságnak a pazarlási pontok feltárásában –, a hulladékgazdálkodás, illetve a középületek hatékonyabb működtetése terén stb.)...

Részletek

A posták lehetséges szerepe a digitális kormányzás megvalósításában

„A számítógép és méginkább az internet megjelenése nemcsak a gazdasági életet alakította át gyökeresen, de a kormányokra is egyre erősebb nyomás nehezedik az összehangoltabb, egyszerűbb működés megteremtése irányába. (OECD, 2003). Az e-kormányzat nem más, mint hogy a kormányszervek és a közigazgatás felhasználja az információtechnológia (IT) eredményeit (hálózati infrastruktúra, internet, mobiltelefónia) annak érdekében, hogy átalakítsák kapcsolati rendszerüket az állampolgárral, az üzleti szférával és a közigazgatás többi szereplőjével. Az új típusú kapcsolatrendszer megteremtése elsősorban a kormány feladata, de a megvalósítás, az új típusú kapcsolatrendszer...

Részletek

Nagy e-Szignó könyv. Amit az elektronikus aláírásról tudni akartál, csak féltél megkérdezni

„Az elektronikus aláírás az informatika és a jog érdekes határterületét jelenti. Elektronikus dokumentumainkat felesleges pusztán azért kinyomtatnunk, hogy aláírhassuk őket. Ha speciális matematikai módszerek segítségével kódolunk egy dokumentumot, tisztán elektronikusan, papír használata nélkül is hiteles, jogszabályilag elfogadott aláírást helyezhetünk el rajta. Ennek jogszabályi alapjait az Európai Unióban az 1999/93/EK direktíva fekteti le, amelyet az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényünk emelt át a Magyar Köztársaság jogrendjébe. A jogszabályok által meghatározott, úgynevezett „minősített elektronikus aláírás” az EU tagállamaiban a kézzel írott aláírásokkal...

Részletek

A magyar távközlési iparág gazdasági, társadalmi jelentőségének bemutatása

Az IVSZ Távközlési Tagozat megbízásából a Corvinus Egyetem E-Business Kutatóközpont 2011 áprilisában elkészített egy tanulmányt, amely a magyar távközlési iparág gazdaságban, társadalomban betöltött helyéről, szerepéről ad széles körű áttekintést. A tanulmány – melyet most honlapunkon publikálunk többek között vizsgálja a távközlési cégeknek a beruházásokban, a foglalkoztatásban, a kkv-k bevonásában játszott szerepét. Elemzi a távközlési fogyasztói árak alakulását az elmúlt tíz évben, és adatokat közöl a fogyasztói elégedettségről is. Néhány figyelemre méltó adat a tanulmányból: A távközlési szektor nemzetgazdasági szinten is jelentős mértékben,...

Részletek

Zenei hálózatok

„A hip hoptól a drum and bassig, a világzenétől a black metalig számos műfaj kultúrájáról és a digitális zenei forradalom hatásairól is szól a májustól kapható Zenei hálózatok: Zene, műfajok és közösségek az online hálózatok és az átalakuló zeneipar korában című kötet, mely magyar nyelven elsőként közöl tanulmányokat egyes műfajokról és a zenei kultúra legújabb változásairól. A könyv nem csak nyomtatott formában jelent meg, digitális változata ingyen letölthető és megosztható az interneten. ... A Zenei hálózatok című, a BME oktatói által szerkesztett...

Részletek

Nemzetközi bürokrácia-csökkentési gyakorlatok

„Ennek a háttéranyagnak az a célja, hogy áttekintsük az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló különböző, jó gyakorlatnak számító külföldi programok tapasztalatait. A tanulmányban az OECD, az EU és a Világbank javaslatainak bemutatása mellett kitérünk a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó egyszerűsítési stratégiákra, a tehercsökkentést akadályozó tényezőkre, valamint az állami szervek és a civil szféra együttműködésének másutt alkalmazott formáira.” Forrás: Nemzetközi bürokrácia-csökkentési gyakorlatok, HÉTFA Kutatóintézet, Jó Kormányzás Program Szakmai háttér V., ISSN 2062-3798, a kézirat lezárásának időpontja: 2010. november 6. (pdf)

Részletek

Változó közigazgatás

„A 21. század elején a közigazgatás növekvő társadalmi szerepe, jelentősége vitathatatlan tény. A piac mindenhatóságába vetett hit már a múlté, az állami, a magán, és a civil szektor szoros együttműködésére, kooperációjára van szükség ahhoz, hogy a gazdasági, társadalmi, szociális, kulturális jólét kívánatos szintje megvalósuljon. Kérdés ugyanakkor, hogy milyen állam az, amely a jog uralmának megőrzése mellett képes a kor szükségleteit megfelelően szolgálni. ... A kötet négy nagy tematikai részre tagozódik. A bevezető fejezetek az állammal kapcsolatos modern elméleteket, az állami feladatok változását...

Részletek

Az átláthatóság minőségének megfogalmazása

Az átláthatóság újabb irodalma igen kiterjedt. Mivel nincs pontosan meghatározva, hogy mit értsünk ‘átláthatóság’ alatt (és mit nem), a kifejezés túlzásba vitt használata csökkenti annak elemzési értékét. A tanulmány ezzel az alapvető problémával foglalkozik. Az első rész az átláthatóság meghatározásához paramétereket határoz meg. A szó eredeti értelméből kiindulva két szükséges feltételt állapít meg: Láthatóság: annak a mértéke, hogy az információ mennyire teljes és könnyen fellelhető. Következtethetőség: annak mértéke, hogy az információ alapján mennyire lehet igazolható következtetéseket levonni. A második részben felvázolják az...

Részletek

Az e-kormányzat angol nyelvű irodalmának bibliográfiája

A Digital Government Society of North America nevű tudományos társaság megjelentette az e-kormányzat angol nyelvű szakirodalmi bibliográfiájának legújabb változatát. 4284 főleg angol nyelvű, szakirodalmi hivatkozást tartalmaz. Egy rövid kérdőív kitöltése után lehet letölteni. Két fajta formátumban lehet az anyagot használni. Ha nincs bibliográfiai szoftver, akkor pdf-ben is elérhető. Forrás: E-Government Master Library, Digital Government Society of North America, 2011. március 15.

Részletek
Page 166 of 170 1 165 166 167 170