Találat: területfejlesztés

Az önkormányzatok lehetőségei a szuburbanizációs folyamatok alakításában

„A tanulmányban bemutatott kutatás tehát a budapesti agglomeráció társadalmi-gazdasági szerkezetének időbeli alakulásával, a települések növekedésével, a területi különbözőségek mögött fellelhető okokkal, elsősorban az önkormányzatok szerepével foglalkozik. A kutatás egyik célja az agglomerációs települések elmúlt húsz évbeli növekedése közötti egyenlőtlenség megragadása, másik célja pedig az annak alakulásában szerepet játszó okok felderítése. Az okok keresésében az elsődleges kutatási terep a települési önkormányzatok világa, azok lehetséges stratégiáinak megismerése, azaz annak kutatása, hogy a településekre való beköltözések mértéke mennyiben múlt, múlhatott a vezetők tudatos döntésein, és...

Részletek

A héten olvastuk: Az „okos város” téma hírei, 2015. március 23.

Bristol az okos várossal kapcsolatos kutatások kísérleti terepe lesz 75 millió fontot fognak arra fordítani, hogy megteremtsék a jövő intelligens városát. 30 gigabit/s teljesítményű optikai hálózat, mindent lefedő vezeték nélküli hálózat és érzékelők mindenütt. Ez képezi a technikai alapját annak, ami a jövő városának kísérleti laboratóriuma lehet. Az a cél, hogy egy átfogó, nyílt adatokon nyugvó operációs rendszert alakítsanak ki, amely a várost fogja működtetni. Forrás: Bristol is making a smart city for actual humans; James Temperton; Wired UK; 2015. március 17....

Részletek

Közel 1250 milliárd forint jut agrár-vidékfejlesztésre

„A hazai társfinanszírozással és az 1200 hektár feletti birtokok támogatásának csökkentésével együtt megközelíti az 1250 milliárd forintot az agrár-vidékfejlesztési források nagysága. Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Agrárium 2015 konferencián ismertette az agrár-vidékfejlesztési politika újdonságait. A 2020-ig tartó ciklusban a kormány vidékfejlesztési politikájának kiemelt célja a versenyképes béreket nyújtó munkahelyek teremtése, valamint a mikro-, kis- és közepes vállalkozások kiemelt fejlesztése az agráriumban. Fontos fejlesztési területként jelenik meg a munkaigényes mezőgazdasági ágazatok versenyképességének javítása, a klímaváltozás hatásainak csökkentése érdekében a környezetkímélő gazdálkodás,...

Részletek

A britek rákapcsoltak a smart city fejlesztésekre

„A brit kormány fél évvel az első beharangozó után nemrég elindította HyperCat nevű programját, hogy ösztönözze az okosvárosok terjedését a szigetországban. A kezdeményezés nyílt szabványok segítségével próbálja sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá tenni a fejlesztő vállalatok számára, hogy olyan innovatív eszközöket alkossanak meg, amelyek számottevően javítják a városlakók életminőségét. Az új projekt főként az állami szektor és a magánszféra szoros partnerségére épül, a legfőbb célja az, hogy egy nyílt és egymással együttműködő, Dolgok Internetére vonatkozó sztenderdet kezdjenek el használni a részt vevő cégek....

Részletek

Kistelepülések: Bankok és hatóságok a postákon

„A villanyszámla befizetésétől kezdve az egyes hivatali ügyek indításán át a hitel és az európai uniós agrártámogatások igényléséig sokféle tennivalót intézhetnek majd el a kistelepülések lakói az egyes postákon a kormányzati ciklus végére – mondta lapunk kérdésére Németh Lászlóné nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkár. – A Magyar Posta fejlesztéseivel, különféle pénzintézetek megvásárlásával, átalakításával kapcsolatos hírekben találkozhattunk mostanában a nevével. De mi a célja a kormánynak ezekkel az átalakításokkal? – Azt szeretnénk elérni, hogy azokon a vidéki kistelepüléseken, ahol ma legfeljebb...

Részletek

A Kormány 1854/2014. (XII. 30.) Korm. határozata a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának megvalósításához szükséges források biztosításáról

„A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat elfogadásával olyan komplex program megvalósításáról döntött, amely 2018-ig összehangolt fejlesztéseket valósít meg az országos szélessávú internetelérés, a digitális kompetenciák, a digitális gazdaság és a digitális gazdaság kiteljesedése érdekében. Felismerve az e feladatban jelentkező összetett kihívásokat, a Kormány az országos fejlesztési programok végrehajtását megelőzően szükségesnek tartja egy olyan település-központú kísérleti alprogram megvalósítását, amely rövid távon képes modellezni a program valamennyi pillérének megvalósíthatóságát, hasznos gyakorlati tapasztalatokat biztosítva ezzel az országos programok...

Részletek

Az Európai Számvevőszék elégedetlen a vidékfejlesztési projektek költségeivel

„Az Európai Számvevőszék által ma közzétett jelentés szerint az uniós tagállamok a vidékfejlesztési projektek támogatásakor jelentős megtakarításokat érhetnének el és jobb értékarányosságot biztosíthatnának. Noha a Számvevőszék számos hiányosságot állapított meg a vidékfejlesztési támogatások költségeinek tagállami ellenőrzésében, olyan működőképes és költséghatékony módszereket is talált, amelyeket szélesebb körben lehetne alkalmazni. A Bizottság a megállapításokkal egyetértve szándékát fejezte ki, hogy a vidékfejlesztési programok új generációja keretében együttműködjön a tagállamokkal a vidékfejlesztési költségek ellenőrzésének javítása érdekében. „A szóban forgó összegek jelentősek, ezért az uniós költségvetést kezelő...

Részletek

Öt hazai, pénzügyi szolgáltatásokban érdekelt intézmény, lépett stratégiai szövetségre

„Stratégiai együttműködési megállapodást kötött egymással a Magyar Fejlesztési Bank Zrt., a Magyar Posta Zrt., a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, a TakarékBank Zrt. és az FHB Nyrt. Az aláírók együttműködésük révén a hitelezési aktivitás növelését, a pénzügyi szolgáltatások megújítását, a vidék pénzügyi infrastruktúrájának és kultúrájának fejlesztését kívánják elérni. A Miniszterelnökség támogatja a nemzetgazdasági szempontból is fontos célok elérését. Az aláírók további szándéka, hogy önálló üzleti érdekeik képviselete mellett közösen dolgozzanak ki a gazdaságélénkítés szempontjából fontos, versenyképes pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat. Biztosítani kívánják, hogy...

Részletek

A LEADER program jelentősége a régiófejlesztésben

„...1.2 Kitűzött célok A kutatásom célja a LEADER politika módszertani elemeinek értelmezése és gyakorlati működésének tanulmányozása a kijelölt térségekben. Elsősorban arra kerestem a választ, hogy a kiválasztott hesseni és magyar akciócsoportok közül létezhet-e – ha csak elméleti szinten is – a szerves fejlődésben előrehaladott csoport, ennek milyen a programhoz kapcsolódó tényezői vannak, ill. a hazai megvalósítás során az akciócsoportok mekkora hányadának sikerült fejlődést elérnie a LEADER programnak köszönhetően. ... 2) A kutatás következő szakaszában a LEADER politika európai szintű fejlődésére koncentráltam, bajorországi...

Részletek

A Kormány 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozata a 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról

„A Kormány 1. egyetért azzal, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) területi szempontú operatív programként előre meghatározott forráskeret alapján elsődlegesen gazdaságfejlesztési céllal, gazdaság- és településfejlesztési beavatkozásokat tartalmazzon, 2. egyetért azzal, hogy a TOP keretein belül meghatározott források tervezése integrált területi programok kialakításával a következő területi szinteken valósuljon meg: a) megyei szint, b) megyei jogú város szintje, 3. egyetért azzal, hogy a TOP és az integrált területi programok keretében folyó tervezés során figyelembe kell venni: a) a kohéziós politikai...

Részletek
Page 30 of 32 1 29 30 31 32