Találat: területfejlesztés

Orbán Viktor Kecskeméten

„...Természetesen Önök is tudhatják, hogy egy ilyen látogatás azon kívül, hogy örömet okoz annak, akit meghívnak, arra is lehetőséget adott, hogy megkérdezzem Szarka Balázs urat: szerinte mi az, amit mi a kormány rosszul csináltunk, és mi az, amit jobban kellene csinálnunk, amivel segíteni tudnánk a működésüket. Persze, itt egy sokat próbált vállalatvezetővel van dolgunk, aki nem dől be az első ilyen kérdésnek, de azért csak kiderült, hogy van néhány olyan dolog, amit a kormánynak jobban kellene csinálnia. Meg is állapodtunk abban, hogy...

Részletek

A falu és a vidék kapcsolatrendszere – Konferencia

„Az MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztályának és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szociológiai Munkabizottságának közös konferenciája Időpont: 2014. szeptember 17. 10 óra Helyszín: Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza. Debrecen, Thomas Mann u. 49. I. emelet C terem Program: 10.00-10.10 Megnyitó: dr. Csoba Judit Debreceni Egyetem dékánhelyettes és Mikecz László MSZT Faluszociológia és Vidékszociológia Szakosztály Elnöke 10.10-10.30 Dr. Lajos Veronika: Több színterű etnográfia? Új szemléletmód a lokális társadalmak kutatásában. Debreceni Egyetem Néprajzi tanszék, tudományos munkatárs 10.30-10.50 Giczey Péter doktorandusz/Debreceni Egyetem/ előadása Vonzások és választások-települések...

Részletek

A lengyel regionális politika és intézményei

„A Magyarországhoz több szállal kapcsolódó Lengyelország regionális sajátosságai, valamint a regionális egyenlőtlenségek és az uniós GDP-átlagtól való lemaradás leküzdésére irányuló megoldásai egyaránt érdekesek lehetnek hazánk számára. A sok hasonló területi probléma mellett azonban számos jelentős különbség van a két ország regionális politikája között. Lengyelországban az EU-csatlakozásra való felkészülés közben tényleges közigazgatási reformot hajtottak végre, a regionális politika pedig önálló ágazati politikává tudott válni. Miközben az ország fejlődése szempontjából meghatározó forrásokat jelentő Strukturális Alapok menedzselésére létrehozott intézményrendszer az ágazati irányítási rendszerbe integrálódik, mégis...

Részletek

Hahn biztos az európaiak segítségét kéri a jövőbeli uniós városfejlesztési menetrend kialakításához

„Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós biztos arra kéri az Unió polgárait, hogy mondják el az uniós városfejlesztési menetrenddel kapcsolatos véleményüket – milyen formát öltsön és milyen módon valósuljon meg. A biztos azt kéri az érdekeltektől és a városlakóktól, hogy széles körben vegyenek részt az Európai Bizottság által közzétett hivatalos közleményhez kapcsolódó nyilvános konzultációban. Ez a felhívás arra az egyre növekvő igényre reagál, miszerint a városokat nagyobb mértékben be kellene vonni az uniós szakpolitikák kidolgozásába, az európai intézményeknek pedig egységesebben kellene kezelniük...

Részletek

Ülésezett a Megyei Terület-és Vidékfejlesztési Kollégium

„Megkezdődött a megyei stratégiai és operatív program társadalmasítása, intelligens szakosodási stratégia készül a Közép-dunántúli régióra. 2014. június 10-én a Megyeházán Tatabányán tartotta ülését a megyei tervezési folyamatot felügyelő szakmai testület, a Megyei Terület-és Vidékfejlesztési Kollégium. A megye valamennyi a terület-és vidékfejlesztésben meghatározó szervezetét tömörítő testület összehívását a megyei stratégiai és operatív program és az azokhoz készítendő részdokumentumok elkészülte indokolta. A résztvevőket Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke köszöntötte, aki kiemelte, hogy célegyenesbe ért az a nagyszabású megyei tervezési munka, ami még...

Részletek

Fókuszban a megyei agrárfejlesztések – a megye első kézből, helyszíni bejárások útján szerez információt az ágazatról

„A múlt héten kezdődött és a következő hetekben is folyik az a nagyszabású projektgyűjtő munka, amit a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága munkatársai végeznek Komárom-Esztergom megyében. Hummel Rudolf osztályvezető a megyei önkormányzat részéről, míg Bognár Krisztián vidékfejlesztési referens pedig az agrárkamarát képviselve látott a napokban munkához. Mint ismert a következő 7 éves uniós fejlesztési időszakot meghatározó Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezése a megyék bevonásával már javában folyik. Az hogy a megyékben milyen fejlesztések valósulhassanak meg,...

Részletek

A regionális politika helyzete és perspektívái

„A regionális politika több másik területtel fejlődik kölcsönhatásban, ennek fényében a jelen írásnak is egy multidimenzionális elemzés a célja, mely megfeleltethető a politika jelenlegi helyzetével, valamint közép- és hosszútávú perspektíváival. Ennek megfelelően a regionális politika rövid áttekintését a regionális politika jelenidejű eredményességének, illetve annak problémáinak bemutatása követi. A középtávú elemzés azt vizsgálja, hogy az új költségvetési időszak, a 2014-2020-as többéves pénzügyi keret (multiannual financial framework, MFF), hogyan kíván válaszolni a regionális politika terén felmerülő kérdésekre. Végül egy hosszútávú kitekintés keretében arra teszek...

Részletek

Foglalkoztatás, versenyképesség a Gyöngyösi kistérségben

„...Dolgozatom megírása során többrétű célrendszert fogalmaztam meg. Fontosnak ítéltem a versenyképességgel összefüggő hazai és külföldi szakirodalom komplex elemzését kitérve a foglalkoztatás és versenyképesség kapcsolatára, hiszen ennek tisztázása és megértése nélkülözhetetlen a vizsgálat szempontjából. Irodalmi és már meglévő statisztikai adatok alapján a vizsgált Gyöngyösi kistérség, Heves megye, valamint az Észak-magyarországi Régió helyzetelemzése hazai és régiós összevetésben is lényeges eleme a dolgozatnak. Továbbá célom a vizsgált kistérség jelenlegi helyzetének felmérése és fejlődési ütemének bemutatása, valamint a szerkezeti feszültségeket okozó tényezők meghatározása regionális és hazai...

Részletek

A Kormány 1187/2014. (III. 28.) Korm. határozata az intelligens szakosodási stratégia tervezési folyamatának irányítási rendszeréről

„A Kormány 1. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az intelligens szakosodási stratégia tervezésének testületi irányítására hívjon össze a stratégiai tervezésben és az intelligens szakosodási stratégiához kapcsolódó szakterületeken kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező gazdasági, tudományos és kormányzati szakemberekből álló irányító testületet, amely állást foglal az intelligens szakosodási stratégia tervezésének stratégiai kérdéseiről, ideértve a Kormány számára benyújtandó végleges intelligens szakosodási stratégiát is, Felelős: nemzetgazdasági miniszter Határidő: azonnal 2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az intelligens szakosodási stratégia tervezésével összefüggő egyes kormányzati feladatok koordinálására hívjon össze az...

Részletek

Heves területfejlesztés: 2030-ig előre

„Heves megyében 2030-ig próbálták előrelátni az ott élők, vajon milyen megyét szeretnének maguknak. Egy használható módszertannal zajlott kutatás eredményeként nagy szükségük lesz a „társadalmi marketingre” – s meglehet, hogy nem csak Hevesben van így… Az EU 2007–2013 közötti költségvetési periódusának vége felé közeledve a kormány a területfejlesztési törvény módosításával napirendre tűzte a megyei szintű területfejlesztési koncepciók kialakítását 2013 végéig. Miután a területfejlesztés során minimálisan a következő EU-költségvetési periódus végéig (azaz 2020-ig) kell gondolkodni, figyelembe kell venni a várható gazdasági, politikai és társadalmi...

Részletek
Page 31 of 32 1 30 31 32