Találat: adatkormányzás

Az EU adatkormányzási rendeletének alkalmazásához kapcsolódó törvényjavaslat – társadalmi egyeztetés

„Tartalmi összefoglaló az Európai Unió adatkormányzási rendeletének alkalmazásához és az internetes közvetítő szolgáltatásokhoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslathoz A törvényjavaslat szerinti törvénymódosítások az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az európai adatkormányzásról és az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról szóló (EU) 2022/868 rendeletének, valamint a digitális szolgáltatások egységes piacáról és a 2000/31/EK irányelv módosításáról szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásához kapcsolódnak. ... A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. november 13-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen.”...

Részletek

A nemzeti adatvagyon rendszeréről szóló törvény javaslat – társadalmi egyeztetés

„A törvényjavaslat elsődleges célja, hogy biztosítsa az adatkormányzási rendelet magyarországi, törvényi szintű alkalmazhatóságát. Ezzel egyidejűleg az adatok további felhasználásának elősegítéséhez a nemzeti adatvagyon meglévő újrahasznosítási szabályait is célszerű koherens szabályozási környezetben, az igénylők számára átlátható – nem szigetszerűen elkülönülő, hanem egységes – szolgáltatási rendszerként kialakítani. Mindez indokolttá teszi a jelenlegi széttagolt szabályozás átalakítását és egy teljesen megújított jogszabályi környezet kialakítását. ... A társadalmi egyeztetés során a véleményeket 2023. november 13-ig várjuk, a tarsadalmiegyeztetes@kormanyiroda.gov.hu email címen.” Forrás: A nemzeti adatvagyon rendszeréről szóló törvény...

Részletek

Az adatáramlás megkönnyítése adatközösségek révén – Gyakorlati útmutató az értékes, hozzáférhető és felelősségteljes adategyüttműködés kialakításához

„Az adatok a mai társadalmak nélkülözhetetlen eszközei, de az előállításuk és megosztásuk jól ismert piaci kudarcoknak van kitéve. Ezek közül néhány: sem a gazdasági, sem a tudományos piacok nem jutalmazzák hatékonyan a költséges adatgyűjtési és minőségbiztosítási erőfeszítéseket; az adatszolgáltatók nem tudják könnyen felügyelni adataik megfelelő felhasználását; és ennek megfelelően a felhasználók gyenge ösztönzést kapnak a szolgáltatóktól kapott adatok megfizetésére, elismerésére és védelmére. Az adatközösségek potenciális nem-piaci megoldást jelentenek erre a problémára, összehozva az adatszolgáltatókat és a felhasználókat a piaci hiányosságok megoldása érdekében....

Részletek

Személyes Adattár – a web feltalálója megvédené személyes adatainkat a techóriásoktól

„Hosszú utat tett meg, rengeteg változáson ment keresztül az internet azóta, hogy a web feltalálója, Tim Berners-Lee 1989-ben elkezdte ezirányú kutatásait. Manapság egyre nagyobb a személyes szféra, a privacy védelme iránti igény, és egyre gyakrabban sértik meg azt. A feltaláló szerint itt az ideje, hogy visszaköveteljük a csak minket megillető adatokat. Berners-Lee és John Bruce vezérigazgató Inrupt nevű startupja a „Solid Pod” , vagy Személyes Online Adattár néven dolgozott ki egy megoldást adataink egyetlen központi helyen történő tárolására, és annak ellenőrzésére, hogy...

Részletek

Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament ideiglenes megállapodása az európai adatkormányzási rendeletről

„A Tanács és az Európai Parlament tárgyalói a mai napon ideiglenes megállapodásra jutottak egy olyan új jogszabályról, amelynek célja az adatok rendelkezésre állásának előmozdítása és megbízható környezet teremtése annak érdekében, hogy könnyebbé váljon az adatok kutatási célú felhasználása, illetve az új, innovatív szolgáltatások és termékek létrehozása. Az adatkormányzási rendelet olyan szilárd mechanizmusokat fog bevezetni, amelyek segítségével könnyebbé válik a védett közadatok bizonyos kategóriáinak további felhasználása, megnő a bizalom az adatközvetítő szolgáltatások iránt, és Európa-szerte elő lehet segíteni az adataltruizmust. A rendelet fontos...

Részletek

Az Európai Bizottság üdvözli a létrejött megállapodást az európai adatkormányzási rendeletről

„A Bizottság üdvözli, hogy az Európai Parlament és az uniós tagállamok a mai napon politikai megállapodásra jutottak az európai adatkormányzási rendeletről. A háromoldalú tárgyalások lezárultak, így a jogi szöveg az Európai Parlament és a Tanács elé kerülhetnek a végleges jóváhagyás céljából. Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök a következőket nyilatkozta: „Ez a rendelet a szilárd és méltányos adatközpontú gazdaság létrehozásának első építőköve. Megfelelő feltételeket teremt a megbízható adatmegosztáshoz, összhangban európai értékeinkkel és alapvető jogainkkal. Biztonságos környezetet hozunk létre...

Részletek

Egyszerűbb adatmegosztás: az Európai Unió Tanácsa kialakította álláspontját az adatkormányzási rendeletről

„Az EU a különböző adatmegosztási mechanizmusok megerősítésén dolgozik. A cél előmozdítani azon adatok rendelkezésre állását, amelyek felhasználásával lehetővé válhat fejlett megoldások alkalmazása a mesterséges intelligenciában, a személyre szabott orvoslásban, a zöld mobilitásban, az intelligens gyártási módszerekben és számos más területen. A tagállamok ma megállapodtak az adatkormányzási rendeletjavaslatra vonatkozó tárgyalási megbízásról. A rendelet célja olyan szilárd mechanizmusok létrehozása, amelyek segítségével könnyebbé válik a védett közadatok bizonyos kategóriáinak további felhasználása, megnő a bizalom az adatközvetítő szolgáltatások iránt, és Európa-szerte fokozni lehet az adataltruizmust. Az...

Részletek

Európai Unió: Az adatkormányzásról szóló törvény és a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv végrehajtásának társadalmi vitája

„Az adatkormányzásról szóló törvény 2020. november 25-én az Európai Bizottság az európai adatstratégiáról ( European Strategy for Data)szóló nyilvános konzultációra válaszul közzétette az adatkormányzásról szóló törvényt (Data Governance Act, DGA). A konzultáció az érdekelt felek adatstratégiával (többek között nyílt hozzáférésű adatokkal, adatmegosztással és adatterekkel) kapcsolatos véleményeinek felmérésére, valamint az adatokhoz való hozzáféréssel és azok további felhasználásával kapcsolatos számos tervezett kezdeményezés inputjaként szolgált. A konzultáció részét képezte a közös európai adatterekre vonatkozó jogi keret, valamint a nyílt hozzáférésű adatokról szóló irányelv (Open Data...

Részletek

Az Európai Bizottság adatkormányzásról szóló rendelete – Kérdések és válaszok

„...1. Adatkormányzás Mi az adatkormányzás? Az adatkormányzás az adatok – többek között megosztási mechanizmusok, megállapodások és technikai standardok révén történő – felhasználására vonatkozó szabályok és eszközök összességét jelenti. Ide tartoznak az adatok biztonságos, például megbízható harmadik feleken keresztül történő megosztására szolgáló struktúrák és folyamatok. Miért van szükség egy adatkormányzási rendeletre? Az adatfelhasználás hatalmas gazdasági és társadalmi lehetőségeket rejt magában: innovatív technológiákon alapuló új termékeket és szolgáltatásokat eredményezhet, hatékonyabbá teheti a termelést, és eszközöket adhat a kezünkbe a társadalmi kihívások leküzdéséhez. Az egészségügy...

Részletek

A Európai Bizottság intézkedéseket javasol az adatmegosztás előmozdítására és az európai adatterek támogatására

„Annak érdekében, hogy egy megbízható európai keretben jobban ki lehessen aknázni az egyre gyarapodó adatokban rejlő lehetőségeket, a Bizottság ma új szabályokat javasol az adatkormányzásra vonatkozóan. A rendelet egyszerűsíti az adatmegosztást az Unióban és az ágazatok között, ezáltal hozzájárul a társadalom jólétéhez, bővíti a polgárok és vállalatok saját adataik feletti ellenőrzési jogkörét és növeli az adatmegosztásba vetett bizalmukat, valamint egy alternatív modellt kínál a főbb technológiai platformok adatkezelési gyakorlatával szemben. A köz-, a vállalkozási és a privátszféra egyre több adatot generál, amelyek...

Részletek
Page 1 of 2 1 2