Találat: állami támogatás

Egy milliárd euró összegű támogatást hagytak jóvá a megemelkedett energiaköltségekkel küszködő magyar vállalkozások támogatására

„Az Európai Bizottság jóváhagyta az Oroszország Ukrajna elleni háborújával összefüggésben megemelkedett energiaköltségekkel szembesülő vállalkozások támogatására irányuló 1 milliárd euró (hozzávetőleg 379 milliárd forint) összegű magyar programot. A programot a Bizottság által 2023. március 9-én elfogadott ideiglenes válság- és átállási keret alapján hagyták jóvá, amelynek célja a zöld átállás felgyorsítása és a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése szempontjából kulcsfontosságú ágazatokban hozott intézkedések támogatása. Az új keret módosítja és részben meghosszabbítja az állami támogatásokra vonatkozó, 2022. március 23-án elfogadott és 2022. július 20-án, illetve...

Részletek

Állami támogatás: a Bizottság aktualizálta a zöld átállást támogató intézkedésekről szóló iránymutatást

„Az Európai Bizottság a mai napon aktualizálta az állami támogatásokra vonatkozó irányadó sablonokat, ezzel segítve a tagállamokat abban, hogy az uniós állami támogatási szabályoknak megfelelő intézkedéseket dolgozzanak ki és építsenek be nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveikbe. Az aktualizált technikai dokumentumok különösen olyan intézkedések kidolgozásában fogják segíteni a tagállamokat, amelyek még inkább hozzájárulnak az európai zöld megállapodás végrehajtásához, miközben segítenek megszüntetni az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget és a REPowerEU tervben foglaltakkal összhangban felgyorsítani a zöld átállást. Aktualizált iránymutató sablonok A Helyreállítási és...

Részletek

Állami támogatás: az Európai Bizottság konzultációt folytat a tagállamokkal az ideiglenes válság- és átállási keretről szóló javaslatról

„Európa zöld átállásának megkönnyítése és felgyorsítása érdekében a Bizottság a mai napon konzultáció céljából megküldte a tagállamoknak az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeret ideiglenes válság- és átállási keretté történő átalakítására irányuló javaslattervezetét. A javaslat a szintén ma előterjesztett, a zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari terv részét képezi, és hozzájárul elsősorban annak második pilléréhez, amelynek célja, hogy biztosítsa az EU-ban működő vállalkozások számára a finanszírozáshoz való gyorsabb hozzáférést. Az ideiglenes válság- és átállási keretre irányuló mai javaslat célja a megújuló energiák gyorsabb bevezetésére irányuló beruházások fellendítése, valamint az ipar dekarbonizációjának...

Részletek

Az uniós állami támogatási jog végrehajtásának újabb kihívásai, különös tekintettel az adóintézkedésekre

„Kutatásom középpontjában az állami támogatási jog végrehajtásának 21. századi kihívásai, különösen az adóintézkedések formájában megnyilvánuló állami támogatási intézkedések állnak. A dolgozat célja, hogy bekapcsolódjon az Európai Bizottság állami támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatai körül zajló disputába. Mivel a közvetlen adóztatás a hatáskörmegosztás klasszikus uniós modelljében a tagállamok kezében maradt, nagyon korlátozottak az uniós ellenőrzési lehetőségek. Az ítélkezési gyakorlat alapján azonban már világos, hogy adóintézkedések is kimeríthetik az állami támogatás fogalmát. Az elmúlt években a Bizottság az állami támogatási szabályok modernizációja révén igyekszik fellépni a...

Részletek

Állami támogatás: Az Európai Bizottság a széles sávú hálózatokra vonatkozó felülvizsgált állami támogatási szabályokat fogad el

„Az Európai Bizottság felülvizsgált közleményt fogadott el a széles sávú hálózatokhoz nyújtott állami támogatásról (a továbbiakban: a széles sávú hálózatokról szóló iránymutatás). A széles sávú hálózatokról szóló felülvizsgált iránymutatás meghatározza azokat a szabályokat, amelyek alapján a Bizottság értékeli a tagállamok által bejelentett, a széles sávú hálózatok kiépítését és az EU-ban történő széles körű bevezetésüket célzó állami támogatási intézkedéseket. Az új szabályok hozzájárulnak az EU azon stratégiai célkitűzéseihez, hogy az évtized végére mindenki számára gigabitalapú konnektivitást és 5G lefedettséget biztosítson, ami elengedhetetlen az...

Részletek

Állami támogatás: A Bizottság 226 millió EUR összegű magyar programot hagyott jóvá a kis- és középvállalkozások támogatására

„Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 226 millió EUR (90 milliárd HUF) összegű magyar programot, amely különböző ágazatokban működő kis- és középvállalkozások támogatására irányul az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben. A programot az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeret alapján hagyták jóvá. A válságkeretet a Bizottság 2022. március 23-án fogadta el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján, elismerve, hogy az uniós gazdaság komoly zavarokkal küzd. Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez...

Részletek

Az Európai Bizottság jóváhagyja a 2 milliárd euró összegű, a fenntartható helyreállításra irányuló magyar beruházás-támogatási programot

„Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 2 milliárd eurós magyar programot, amelynek célja, hogy beruházási támogatást nyújtson a fenntartható helyreállításhoz. A programot az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyták jóvá. Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez a 2 milliárd eurós program segíteni fogja Magyarországot a válság okozta beruházási hiány leküzdésében, és kijelöli a gyorsabb és fenntarthatóbb helyreállításhoz vezető utat. Továbbra is szorosan együttműködünk minden tagállammal annak biztosítása érdekében, hogy a magánberuházások beindítását és bevonását célzó nemzeti támogatási intézkedések...

Részletek

Állami támogatás: A Bizottság jóváhagyja az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló új iránymutatást

„A biztosi testület ma jóváhagyta az éghajlatvédelmi, energetikai és környezetvédelmi állami támogatásokról szóló új iránymutatást. Az éghajlatvédelmi, környezetvédelmi és energetikai állami támogatásokról szóló iránymutatás hivatalos elfogadására 2022 januárjában kerül sor, és attól az időponttól lesz alkalmazandó. Az új szabályok összhangot teremtenek az európai zöld megállapodásban meghatározott fontos uniós célkitűzésekkel és célszámokkal, valamint az energia és a környezetvédelem területén a közelmúltban bekövetkezett egyéb szabályozási változásokkal, és figyelembe veszik az éghajlatvédelem megnövekedett fontosságát. Az új szabályok a célnak megfelelő rugalmas keretet hoznak létre, amely...

Részletek

Állami támogatás: az Európai Bizottság módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokat

„Az Európai Bizottság közlemény elfogadásával módosítja a közös európai érdeket szolgáló fontos projektekre vonatkozó állami támogatási szabályokat (a továbbiakban: IPCEI-közlemény). Az IPCEI-közlemény 2022. január 1-jétől alkalmazandó. Meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján a Bizottság értékelni fogja az olyan, határokon átnyúló közös európai érdeket szolgáló fontos projekteknek nyújtott állami támogatást, amelyek a piaci hiányosságok leküzdésére irányulnak, elősegítik a kulcsfontosságú ágazatok és technológiák áttörést hozó innovációit és az infrastrukturális beruházásokat, miközben pozitív továbbgyűrűző hatásokat váltanak ki az uniós gazdaság egészében. Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős...

Részletek

Az Európai Bizottság észrevételeket kér a zöld és digitális átállást előmozdító állami támogatásokról

„Az Európai Bizottság felkéri a tagállamokat és az összes érdekelt felet arra, hogy nyújtsák be észrevételeiket az általános csoportmentességi rendelet egyes javasolt módosításaival kapcsolatban. A javasolt felülvizsgálat célja, hogy tükrözze az állami támogatásokra vonatkozó, jelenleg felülvizsgálat alatt álló különböző iránymutatások módosításait, és hogy tovább könnyítse az EU zöld és digitális átállását előmozdító állami támogatás nyújtását. Az új szabályok elő fogják segíteni a fenntartható gazdaság megfelelő alapjainak megteremtését a koronavírus-világjárvány hatásaiból való kilábalás időszakában. A tagállamok és más érdekelt felek 2021. december 8-ig...

Részletek
Page 1 of 3 1 2 3