Találat: elektronikus iratkezelés

A közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről

Forrás: A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelete a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményekről; Magyar Közlöny; 2014. évi 55. szám, 2014. április 18.; 5464-5493. oldalak (pdf)

Részletek

Korszerűsítik a közfeladatot ellátó szervek iratkezelési szoftvereit

„A köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter törvényi felhatalmazás alapján az e-közigazgatásért felelős, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős, valamint a kultúráért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítja meg a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeket. A rendelettervezet emellett a korszerű követelményekhez és az elmúlt években felmerült felhasználói igényekhez, a megváltozott informatikai környezethez igazítja a jelenlegi szabályozást. Felhívjuk a figyelmet, hogy jelen előterjesztés tervezet, amelynek tartalma módosulhat, ezért ez ebben a formájában nem tekinthető a minisztérium álláspontjának. Az...

Részletek

Október elsején indul az Elektronikus levéltár

„Elkészült az Elektronikus levéltár, Európa egyik legfejlettebb, a kutatók igényeinek megfelelő levéltári nyilvántartó és archiváló rendszere - jelentették be a projektet megvalósító konzorcium vezetői. A Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), Budapest Főváros Levéltára (BFL) és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) 2008 óta dolgozik az Elektronikus levéltár megvalósításán, a Konzorciumhoz 2013-ban a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) is csatlakozott. A projekt költségvetése 2,75 milliárd forint, ami teljes egészében Európai Uniós támogatás. A projekt célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson nagy mennyiségű...

Részletek

Egységes elektronikus iratkezelési rendszert vezettek be a közigazgatásban

„Június végén lezárul az „Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelés megvalósítása” című projekt, amelynek keretében egy korszerű, gazdaságos, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő, egységes, központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert vezettek be nyolc minisztériumban, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalában, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-nél. A projektet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányításával a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala és a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. alkotta konzorcium valósította meg. A kormányprogram egyik kiemelkedő célja a közigazgatás megújítása, azon...

Részletek

Módosuló rendeletek a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésével kapcsolatban

Forrás: A Kormány 196/2013. (VI. 13.) Korm. rendelete a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet és a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2013.évi 96. szám, 2013. június 13.; 54739-54748. oldalak (pdf)

Részletek

Az uniós források gyorsabb lehívását segíti az ESZA új iratkezelési központja

„Iratkezelési centrumot nyitott az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA) 2013. április 26-án, Budapesten. A beruházás az európai uniós források gyorsabb lehívását segíti. Bene Dániel, a kft. ügyvezető igazgatója a központ megnyitása alkalmából tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: az iratkezelési központ a raktározási feladatokon túl a digitalizálás és az iratkölcsönzés lebonyolításáért is felel, így hozzájárul a gyorsabb és egyszerűbb pályázatkezeléshez. Az ESZA a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) egyik legnagyobb, európai uniós pályázatokat kezelő közreműködő szervezete. Csepreghy Nándor, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) fejlesztési programokért...

Részletek

NFM rendelet a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló rendelet módosításáról

„...1. § A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § E rendelet hatálya kiterjed a papíralapú közokiratról, papíralapú teljes bizonyító erejű magánokiratról, papíralapú magánokiratról és papíralapú számviteli bizonylatról történő elektronikus másolat készítésére.” 2. § A Rendelet 2. §-a a következő i) ponttal egészül ki: (E rendelet alkalmazásában) „i) szervezeti aláírás: olyan, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, amelynek aláírója jogi személy vagy közhiteles nyilvántartásban...

Részletek

Egységes ügyviteli rendszert vezet be a KIM

„Több mint 900 millió forint költségvetésű uniós projekt keretében egy korszerű, gazdaságos, egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszert vezetnek be. A projektet a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium irányításával a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalából és a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. -ből álló konzorcium valósítja meg. A közigazgatás megújítása a kormányprogram reformjainak egyik kiemelkedő eleme. A Nemzeti Együttműködés Program céljai közt szerepel a bürokrácia csökkentése, a bürokrácia-helyettesítő informatikai rendszerek kiépítése, bevezetése, e-kormányzás, állami adatbázisok összeköttetése, adminisztrációs feladatok automatizálása. A projekt célja,...

Részletek

Rendelet lesz a papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet módosításáról

„Iktatószám: JF/3059/ 2/2013-NFM Véleményezési határidő: 2013. február 20-án (szerdán) 15 óra. Tájékoztató A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jogalkotási tevékenységére vonatkozó a jogalkotásról szóló törvény szerinti közigazgatási egyeztetésre bocsátott koncepciókat, jogszabálytervezeteket, valamint a tervezetekhez kapcsolódó előterjesztéseket, szakmai indokolásokat olvashatja ezeken az oldalakon. Kérjük, hogy a tervezetekre vonatkozó véleményeket, javaslatokat a velemeny@nfm.gov.hu e-mail címre küldje, az egyértelmű azonosíthatóság érdekében tárgyként minden esetben a minisztériumi iktatószámot feltüntetve.” Forrás: A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet módosításáról szóló miniszteri...

Részletek

Lezárult az „Ügyészségi eljárások elektronizálása” (EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010) projekt

A Legfőbb Ügyészség 2012. december 11-én az Igazságügyi Palota dísztermében záró rendezvényt tartott az EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 projekt befejezése alkalmából. A projekt célja egy modulszerűen felépülő, jövőben is flexibilisen bővíthető integrált rendszer létrehozása volt az ügyészségek részére. A rendszer képes lesz az ügyészségre érkező e-mailek és más elektronikus adatok fogadására; az érkezett adatok ügyészségen belüli útját, változását rögzíti, és az adatokat tárolja; az ügyészek munkája során létrejövő határozatokat stb., valamint a társszervek nyilvántartásai számára szükséges ügyészségi adatokat hitelt érdemlően azonosítja, és a címzettek számára...

Részletek
Page 2 of 4 1 2 3 4