Találat: elektronikus iratkezelés

Utasítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

„A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Iratkezelési Szabályzatát jelen utasítás mellékleteként adom ki...” Forrás: A Nemzeti...

Részletek

Utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól

„1. A köziratokról,a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI . törvény és a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, a Magyar Nemzeti Levéltár és a köziratok kezelésének szakmai irányításáért felelős miniszter egyetértésével, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Egyedi Iratkezelési Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) ezen utasítás mellékleteként kiadom.” Forrás: A nemzeti fejlesztési miniszter 29/2012. (X. 31.) NFM utasítása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium iratkezelésének szabályairól; Hivatalos Értesítő; 2012. évi 49. szám; 2012. október 31.;...

Részletek

Kormányrendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról

Forrás: A Kormány 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelete a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról, Magyar Közlöny, 2012. évi 48.szám, 2012. április 21., 8448-8492. oldalak (pdf) Lásd még: Új korszakba lép az e-közigazgatás – felgyorsulhat az elektronikus aláírás terjedése, eGov Hírlevél

Részletek

Módosul az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló határozat

„1. Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1245/2010. (XI. 17.) Korm. határozat a következő új 4/A. ponttal egészül ki: „4/A. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a 2. pont szerinti felmérés eredményeinek felhasználásával, a 3. pontban elvégzett szabályozási felülvizsgálat eredményeire tekintettel, a 4. pontban meghatározott előkészítõ feladatokra építve, a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet, valamint a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben...

Részletek

Lezárult a ügyészségi elektronikus irat- és dokumentumkezelő szoftverrel kapcsolatos közbeszerzési eljárás

„Az Ügyészségi eljárások elektronizálása (EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010) elnevezésű, európai uniós fejlesztési forrásokból, illetve a magyar költségvetésből 613.800.000 forinttal finanszírozott projekt megvalósulása során kiírt, az elektronikus irat- és dokumentumkezelő szoftver megírásához és implementálásához kapcsolódó közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. A Legfőbb Ügyészség a nyertes ajánlatot tevő AQUIS Informatika Zrt.-vel a vállalkozási és üzemeltetési szerződést 2011. augusztus 1-jén aláírta. ” Forrás: Legfőbb Ügyészség sajtóközlemény, 2011. augusztus 4.

Részletek

Múltat a jövőnek!

„Közös felelősség a települések írott forrásainak megőrzése. A papír alapú dokumentumok megfelelő tárolása mellett az elektronikus adatok biztonságos kezelése és archiválása is napjaink halaszthatatlan feladatává vált. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár őrizetében lévő iratok közül a legforgatottabbak közé tartoznak a települések múltját érintő dokumentumok. Ezekből nemcsak a múlt jelentős eseményeire tudunk adatot szolgáltatni, hanem a munkaviszonyra, állampolgárságra, tulajdonváltozásra, iskolai végzettségre stb. vonatkozóan is. Sajnos ezek a források azonban nagyon hiányosak... A megsemmisült adatok pótolhatatlanok! Mindezek ismeretében kell átéreznünk annak a felelősségét, hogy a...

Részletek

Digitális megőrzés lépésről lépésre

„Digitális megőrzés lépésről lépésre címmel került megrendezésre a második elektronikus levéltári workshop 2010. december 8-án a Magyar Országos Levéltár Lángliliom utcai épületében. A magyarországi levéltárak számára hatalmas kihívást jelent az elektronikus iratok tartós megőrzése; az ezt célzó projekt eddigi eredményeiről és kiterjesztéséről rendeztek workshopot a Magyar Országos Levéltárban. A nagy érdeklődés - több mint száznegyven hallgató - elsősorban annak szólt, hogy a Google Library és az Europeana korában világszerte egyre jelentősebb problémát jelent a növekvő mennyiségben keletkező digitális tartalom tartós megőrzése. Az...

Részletek
Page 3 of 4 1 2 3 4