Skip to main content

Találat: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR)

Új funkciók az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR)

„Új funkciók váltak elérhetővé az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) 2024. június 30-tól. A fejlesztés strukturáltabb keresési lehetőséget biztosít a közbeszerzési eljárások között, ami lehetővé teszi, hogy a gazdasági szereplők könnyebben elérjék az üzleti lehetőségeket. A felület átalakítása és a korszerűbb keresőmotor beépítése a közbeszerzési eljárások könnyebb és átláthatóbb keresését biztosítja. A fejlesztéssel a közbeszerzések közötti keresés lényegesen differenciáltabbá, hatékonyabbá és pontosabbá válik, ezzel is megkönnyítve az üzleti lehetőségek felkutatását. A korábbi felülethez képest továbbfejlesztették a CPV kód, a közbeszerzés tárgya, valamint a...

Részletek

13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartását és működtetését végző gazdasági társaság kijelöléséről

„...1. § A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására az Új Világ Nonprofit Szolgáltató Kft.-t jelölöm ki...” Forrás: 13/2021. (XI. 29.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartását és működtetését végző gazdasági társaság kijelöléséről; Nemzeti Jogszabálytár Magyar Közlöny; 2021. évi 216. szám; 2021. november 29; 9780. o. (PDF)

Részletek

2021. február 28. napját követően fokozottan fogják ellenőrizni a közbeszerzési teljesítési adatok közzétételét

„Tisztelt Ajánlatkérő! A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 43. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti adatokat az EKR-ben, valamint a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban (a továbbiakban: CoRe) is köteles közzétenni. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján közzé kell tenni a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat, mások mellett a...

Részletek

Vége a papír alapú közbeszerzéseknek

„A változás értelmében a közbeszerzési eljárások ajánlatkérői és ajánlattevői, illetve a részvételi jelentkezők kizárólag az EKR-en keresztül érintkezhetnek, így többek között az ajánlatok benyújtásához, a hiánypótlásokhoz vagy az eredmények közléséhez szükséges dokumentumokat is elektronikus úton kell eljuttatniuk az érintettekhez. A közbeszerzésben érintett szereplők az idén január 1. óta használhatják az EKR-t. Az eredetileg ekkorra tervezett kötelező bevezetést azért halasztották el, hogy az érintett piaci szereplők megismerhessék a rendszert és könnyebb legyen az átállás a hagyományosról az elektronikus ügyintézésre. Az elektronikus rendszer magyarországi...

Részletek

40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról

„...Az EKR üzemeltetése 1. § (1) A Miniszterelnökség az elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) üzemeltetésének feladatát jogszabályban kijelölt szervezet (a továbbiakban: az EKR üzemeltetője) útján látja el. (2) Az EKR üzemeltetője az EKR honlapján nyilvánosan közzéteszi az EKR használatával, a használt elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt, az ajánlatok és részvételi jelentkezések elektronikus benyújtásának feltételeire vonatkozó információkat. (3) Az EKR üzemeltetője biztosítja a rendszerben foglalt adatok rendelkezésre állását a Kbt. 46. § (2) bekezdésében...

Részletek

27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet az elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság kijelöléséről

„A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 9. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. § A közbeszerzésekért felelős miniszter vezetése alatt álló hivatali szervezet által működtetett elektronikus közbeszerzési rendszer üzemeltetésére és fenntartására a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t jelölöm ki. 2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.” Forrás: 27/2017....

Részletek

Később lesz kötelező az elektronikus közbeszerzés

„Jövő év április 15-ig tolná ki az elektronikus közbeszerzési rendszer kötelező alkalmazásának határidejét a Miniszterelnökség a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérésére. Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) kötelező alkalmazásának bevezetésére a korábbi, 2017. december 31-i céldátum helyett 2018. április 15-től kerülne sor, amennyiben az Országgyűlés elfogadja azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter és Kósa Lajos fideszes képviselő nyújtottak be. Ezzel a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kérésének tesznek eleget, mivel a szervezet ennyi időt kért a piaci szereplők számára a...

Részletek