Találat: Ket

A Kormány határozata a Ket. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról

1. A Kormány elrendeli a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) felülvizsgálatáról és módosításáról szóló javaslat előkészítését az alábbi célok megvalósítása érdekében: a)     a hatósági eljárások túlszabályozottságának érdemi mérséklése az ügyféli jogok és a szolgáltató közigazgatás szemléletének csorbítása nélkül, b)     az ügyfelekre háruló adminisztratív terhek további mérséklése úgy, hogy megmaradjon az ellenérdekű ügyfelek jóhiszemű eljárásának, valamint a biztosítani kívánt közérdekek érvényesítésének az eszközrendszere, c)     a hatóságok terheinek lehetőség szerinti mérséklése akkor, ha az...

Részletek

Újabb lépések a hatékonyabb és gyorsabb közigazgatás megteremtése felé

„A Kormány, a kormányprogrammal összhangban vállalta, hogy a közigazgatás rendszerét az ésszerűség útjára tereli, a közjó szolgálatába állítja, a bürokrácia okozta indokolatlan társadalmi terheket határozott lépésekkel mérsékli. Ezzel összhangban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium elkészítette a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 2011. évi felülvizsgálatának koncepcióját, mellyel javítani kívánja a közszolgáltatások színvonalát. A tervezetet a Kormány még nem tárgyalta meg, ezért nem tekinthető a Kormány álláspontjának, az jelenleg a közigazgatási egyeztetés folyamatában van. A Kormány megalakulása...

Részletek

1155/B/2006. AB határozat

„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában meghozta a következő h a t á r o z a t o t: 1. Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 171. § (1) bekezdése – az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével és 8. § (1)-(2) bekezdésével összefüggő – alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasítja. 2. Az Alkotmánybíróság a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi...

Részletek
Page 5 of 5 1 4 5