Skip to main content
gazdaságinformatikaInternetjogközigazgatás: külföldönközigazgatási informatikatársadalomtörvények, határozatok

Megjelent: Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról

Szerző: 2019. június 30.No Comments

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. június 26-án az új irányelv a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról: „Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1024 irányelve (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról”.
Hatályba fog lépni: 2019. július 16-án. A tagállamoknak 2 éve lesz arra, hogy a nemzeti jogrendbe átültessék.
A korábbi szabályozás – „Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve”, illetve az ezt módosító „Az Európai Parlament és a Tanács 2013/37/EU irányelve” – 2021. július 16-ig marad hatályban.

Az elfogadás folyamatáról az eGov Hírlevél is beszámolt, felidézzük egy korábbi cikkünket:
Mire terjed ki az új szabályozás?

 • A dokumentumokhoz való hozzáférés nemzeti szabályai szerint elérhető valamennyi közszférabeli tartalom elvileg a továbbiakban is szabadon felhasználható. A közigazgatási szervek – néhány nagyon behatárolt eset kivételével – adataik további felhasználásáért nem számíthatnak fel a határköltséget meghaladó összeget. Ez lehetővé teszi, hogy több kkv és induló vállalkozás lépjen az adatalapú termékeket és szolgáltatásokat kínáló új piacokra.
 • Külön figyelmet kell fordítani a nagyértékű adatkészletekre, például a statisztikákra vagy a térinformatikai adatokra. Ezek az adatkészletek nagy kereskedelmi potenciállal rendelkeznek, és felgyorsíthatják a hozzáadott értékkel rendelkező információs termékek és szolgáltatások széles körének megjelenését.
 • A közszolgáltatási vállalkozások a közlekedési és a közüzemi ágazatban értékes adatokat állítanak elő. Az arra vonatkozó döntés, hogy adataikat rendelkezésre kell-e bocsátani vagy sem, eltérő nemzeti vagy európai szabályokon alapul, de ha adataik rendelkezésre állnak további felhasználásra, akkor mostantól a nyílt hozzáférésű adatok és a közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv hatálya alá fognak tartozni. Ez azt is jelenti, hogy meg kell felelniük az irányelv elveinek, és biztosítaniuk kell a megfelelő adatformátumok és terjesztési módszerek alkalmazását, miközben továbbra is képesnek kell lenniük ésszerű díjakat meghatározni a kapcsolódó költségek fedezésére.
 • Egyes állami szervek olyan összetett, adatokra vonatkozó megállapodásokat kötnek a magánvállalkozásokkal, amelyek a közszférához kapcsolódó információk „zárolását” eredményezhetik. Ezért biztosítékok kerülnek bevezetésre az átláthatóság megerősítése és az olyan megállapodások létrejöttének megakadályozása érdekében, amelyek eredményeképpen a közszféra adatait a továbbiakban kizárólag magánpartnerek használhatnák fel.
 • Több valós idejű adat lesz elérhető a felhasználói program interfészeken (API-k) keresztül, ami lehetővé teszi a vállalkozások, különösen az induló vállalkozások számára, hogy innovatív termékeket és szolgáltatásokat, például mobilitási alkalmazásokat fejlesszenek ki. Az irányelv hatálya a közfinanszírozású kutatási adatokra is kiterjed: a tagállamoknak szakpolitikát kell kidolgozniuk az közfinanszírozású kutatási adatokhoz való nyílt hozzáféréshez, míg a további felhasználásra vonatkozó harmonizált szabályokat minden olyan közfinanszírozású kutatási adatra alkalmazni kell, amelyet adattárak révén tesznek hozzáférhetővé.

Ismételten felhívjuk a figyelmet a nagyértékű adatkészletekre, melyek körének beemelése a nyílt hozzáférésű adatokba, alapvetően változtatja meg az adatkínálatot:

 1. Térinformatikai adatok
 2. Földmegfigyelési és környezeti adatok
 3. Meteorológiai adatok
 4. Statisztikák
 5. Vállalati és vállalattulajdonosi adatok (céginformáció)
 6. Mobilitási adatok (közlekedési adatok)

Forrás:
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2019/1024 IRÁNYELVE (2019. június 20.) a nyílt hozzáférésű adatokról és a közszféra információinak további felhasználásáról (átdolgozás); Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 172/56, 2019.6.26.; 2019. június 26.
Lásd még:
Új szabályok lesznek a közszféra adatainak megosztására, hogy hatásosabb legyen az Európai Unió nyíltadat-politikája; eGov Hírlevél
Az Európai Unió gyorsítja az európai adatipar fejlődését: az Európai Tanács jóváhagyta a közpénzből finanszírozott adatok szélesebb körű újrafelhasználását; eGov Hírlevél