Skip to main content
fenntartható fejlődéskörnyezetvédelemközigazgatás: külföldön

Európa ellenálló képességének megerősítése: a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és egy egészséges és fenntartható élelmiszerrendszer kiépítése

Szerző: 2020. május 25.No Comments

„A mai napon az Európai Bizottság új átfogó biodiverzitási stratégiát fogadott el, hogy a természetet ismét életünk része legyen, valamint elfogadta a „Termelőtől a fogyasztóig” stratégiát a tisztességes, egészséges és környezetbarát élelmiszerrendszer érdekében. A két stratégia kölcsönösen erősíti egymást, a természet, a mezőgazdasági termelők, a vállalkozások és a fogyasztók mozgósításával a versenyképes fenntartható jövő érdekében.

Az európai zöld megállapodással összhangban e stratégiák ambiciózus uniós intézkedéseket és kötelezettségvállalásokat javasolnak egyrészt a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására Európában és világszerte, másrészt élelmiszerrendszereink oly módon való átalakítására, hogy globális normák szolgálják a versenyképes fenntarthatóságot, az emberi egészség és bolygónk egészségének védelmét, valamint az élelmiszer-értéklánc valamennyi szereplőjének megélhetését. A COVID19-válság megmutatta, hogy a biológiai sokféleség fokozódó csökkenése mennyire sebezhetővé tesz minket, valamint hogy mennyire fontos társadalmunk számára a jól működő élelmiszerrendszer. A két stratégia a polgárokat helyezi a középpontba azáltal, hogy kötelezettséget vállal a szárazföld és a tenger fokozottabb védelmére, a leromlott ökoszisztémák helyreállítására, valamint arra, hogy az EU vezető szerepet töltsön be a nemzetközi színtéren mind a biológiai sokféleség védelmében, mind pedig a fenntartható élelmiszerlánc kiépítésében.

Az új biodiverzitási stratégia a biológiai sokféleség csökkenésének olyan fő kiváltó okaival foglalkozik, mint a nem fenntartható föld- és tengerhasználat, a természeti erőforrások túlzott kiaknázása, a környezetszennyezés és az idegenhonos inváziós fajok. A COVID19-világjárvány kellős közepén elfogadott stratégia az uniós gazdaságélénkítési terv központi eleme, amely kulcsfontosságú a jövőbeli járványok megelőzése és az azokkal szembeni reziliencia kiépítése, valamint az uniós gazdaság helyreállításához szükséges azonnali üzleti és beruházási lehetőségek biztosítása szempontjából. Cél továbbá az is, hogy a biológiai sokféleséggel kapcsolatos megfontolások szerves részét képezzék az EU átfogó gazdasági növekedési stratégiájának. A stratégia többek között kötelező célok meghatározását javasolja a károsodott ökoszisztémák és folyók helyreállítása, az EU védett élőhelyei és fajai egészségének javítása, a beporzók mezőgazdasági földterületekre való visszajuttatása, a szennyezés csökkentése, városaink zöldebbé tétele, a biogazdálkodás és a biológiai sokféleség szempontjából kedvező egyéb gazdálkodási gyakorlatok fokozása, valamint az európai erdők egészségének javítása érdekében. A stratégia konkrét lépéseket tartalmaz az európai biológiai sokféleség helyreállításában 2030-ig megteendő útra vonatkozóan, ideértve azt is, hogy Európa szárazföldi és tengeri területeinek legalább 30%-át hatékonyan kezelt védett területekké kell átalakítani, valamint a mezőgazdasági területeknek legalább 10%-át vissza kell formálni magas diverzitású tájelemmé.

A természetvédelem, a fenntartható használat és a helyreállítás érdekében tervezett intézkedések gazdasági előnyökkel járnak majd a helyi közösségek számára, mivel fenntartható munkahelyeket teremtenek, és biztosítják a növekedést. A biológiai sokféleségre különböző forrásokból – többek között uniós forrásokból, nemzeti és magánforrásokból – évente 20 milliárd EUR-t szabadítanak majd fel.

A „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia lehetővé teszi az olyan fenntartható uniós élelmiszerrendszerre való átállást, amely biztosítja az élelmezésbiztonságot és az egészséges bolygó által biztosított egészséges étrendekhez való hozzáférést. Csökkenteni fogja az uniós élelmiszerrendszer környezeti és éghajlati lábnyomát, és meg fogja erősíteni ellenálló képességét, ugyanakkor védeni fogja a polgárok egészségét és biztosítani fogja a gazdasági szereplők megélhetését. A stratégia konkrét célokat határoz meg az EU élelmiszerrendszerének átalakítására, többek között a peszticidek használatának és kockázatának 50%-os csökkentését, a műtrágyahasználat legalább 20%-os csökkentését, a haszonállatok és az akvakultúra esetében használt antimikrobiális szerek értékesítésének 50%-os csökkentését, valamint a biogazdálkodásnak a mezőgazdasági területek 25%-ára való kiterjesztését. Ambiciózus intézkedéseket javasol annak biztosítása érdekében is, hogy az egészséges választás váljék a legkönnyebbé az uniós polgárok számára. Ezek egyike például a fogyasztóknak az egészséges, fenntartható élelmiszerekkel kapcsolatos tájékozódását jobban szolgáló címkézés.

Az európai mezőgazdasági termelők, halászok és akvakultúra-ágazati termelők kulcsszerepet játszanak a méltányosabb és fenntarthatóbb élelmiszerrendszerre való átállásban. A közös agrárpolitika és a közös halászati politika új finanszírozási csatornákon és ökorendszereken keresztül fogja támogatni őket a fenntartható gyakorlatokra való átállásban. A fenntarthatóság európai védjeggyé emelése új üzleti lehetőségeket nyit majd meg, és diverzifikálni fogja az európai mezőgazdasági termelők és halászok bevételi forrásait.

Az európai zöld megállapodás központi elemeként a két stratégia a gazdasági fellendülést is támogatni fogja. A koronavírussal összefüggésben céljuk, hogy megerősítsék társadalmaink ellenálló képességét a jövőbeli világjárványokkal és fenyegetésekkel – például az éghajlati hatásokkal, az erdőtüzekkel, az élelmiszer-ellátás bizonytalanságával vagy a betegségek kitörésével – szemben, többek között a mezőgazdaság, a halászat és az akvakultúra fenntarthatóbb gyakorlatainak támogatása, valamint a vadon élő állatok és növények védelmének és a vadon élő állatok és növények illegális kereskedelmének kezelése révén.

A stratégiáknak fontos nemzetközi elemei is vannak. A biodiverzitási stratégia megerősíti az EU elkötelezettségét, hogy jó példával járjon elöl a biológiai sokféleség globális válságának kezelésében. A Bizottság törekedni fog arra, hogy a külső fellépés és a nemzetközi partnerségek valamennyi eszközét mozgósítva a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 2021. évi konferenciáján elősegítse az ENSZ biológiai sokféleséggel kapcsolatos új, ambiciózus globális keretének kidolgozását. A „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia célja a fenntartható élelmiszerrendszerekre való globális átállásnak a nemzetközi partnereikkel szoros együttműködésben való előmozdítása.

Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A koronavírus okozta válság megmutatta, mennyire kiszolgáltatottak vagyunk mindannyian, és mennyire fontos helyreállítanunk az emberi tevékenység és a természet közötti egyensúlyt. Az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség csökkenése egyértelmű és közvetlen veszélyt jelent az emberiségre. A zöld megállapodás középpontjában a biodiverzitási stratégia és a „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia utat mutat a természet, az élelmiszerrendszerek és a biológiai sokféleség új és jobb egyensúlya felé; polgáraink egészségének és jólétének védelme, valamint azzal egyetemben az EU versenyképességének és rezilienciájának növelése érdekében. E stratégiák kulcsfontosságú részét képezik az előttünk álló jelentős átmenetnek.”

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos kijelentette: „Előre kell lépnünk, és az EU élelmiszer-rendszerét a fenntarthatóság hajtóerejévé kell tennünk. A „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia minden területen pozitív, polgáraink egészsége, társadalmaink és a környezet szempontjából is előnyös változást hoz majd abban, hogy miként állítjuk elő, vásároljuk és fogyasztjuk élelmiszereinket. Lehetőséget kínál arra, hogy élelmiszerrendszereinket összhangba hozzuk bolygónk egészségének biztosításával, hogy biztosítsuk az élelmezésbiztonságot, valamint eleget tegyünk az európaiak egészséges, méltányos és környezetbarát élelmiszerek iránti igényeinek.”

Virginijus Sinkevičius a környezetért, az óceánokért és a halászatért felelős biztos a következőket mondta: „A természet létfontosságú fizikai és mentális jólétünk szempontjából, szűri számunkra a levegőt és a vizet, szabályozza az éghajlatot, gondoskodik kultúrnövényeink beporzásáról. Mégis úgy teszünk, mintha nem számítana, és soha nem látott mértékben veszítünk gazdagságából. Az új biodiverzitási stratégia a múltban bevált elemekre épülve olyan új eszközöket vezet be, amelyek ráállítanak minket a valódi fenntarthatósághoz vezető útra. Ez mindannyiunknak a javára fog válni. Az EU célja, hogy védje és helyreállítsa a természetet, hozzájáruljon a jelenlegi válságból való gazdasági kilábaláshoz, és úttörő szerepet játsszon a bolygónk biológiai sokféleségének védelmét szolgáló ambiciózus globális keret kialakításában.”

A további lépések

A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy támogassák ezt a két stratégiát és azok kötelezettségvállalásait. Minden polgár és érdekelt fél felkérést kap a széles körű nyilvános vitában való részvételre.

Háttér-információk

A von der Leyen-Bizottság által 2019. december 11-én bemutatott európai zöld megállapodás ambiciózus ütemtervet határoz meg a klímasemleges körforgásos gazdaságra való átállásra, amelyben a gazdasági növekedés független az erőforrás-felhasználástól.

Az európai zöld megállapodás alapját az a nagyratörő cél képezi, hogy élelmiszer-rendszereink, erdő-, föld-, víz- és tengerhasználatunk, valamint energia-, városi és ipari rendszereink átalakítása révén megállítsuk és visszafordítsuk a biológiai sokféleség csökkenését. Az európai zöld megállapodás arra is rámutat, hogy döntő jelentősége van az éghajlatváltozás és a biológiai sokféleség együttes kezelésének.

További információk

Sajtóanyagok:

Dokumentumok:

Biodiverzitási stratégia

„Termelőtől a fogyasztóig” stratégia

A „Termelőtől a fogyasztóig” stratégiát kísérő dokumentumok:

Szolgálati munkadokumentum a KAP-reform és a zöld megállapodás közötti kapcsolatról

A „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia kisérődokumentumai itt olvashatók:

  • Az állatjóléttel kapcsolatos jogszabályok célravezetőségi vizsgálatának ütemterve
  • Végrehajtási jelentés a peszticidek fenntartható használatáról szóló irányelvről
  • Jelentés a peszticidekre vonatkozó jogszabályok REFIT-értékeléséről
  • Jelentés a csomagolás elülső oldalán feltüntetett tápértékjelölésről
  • Bizottsági szolgálati munkadokumentum a tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokról szóló rendelet értékeléséről

A tudományos főtanácsadók csoportjának véleménye: „Towards a Sustainable Food System – Moving from food as a commodity to food as more of a common good” (Úton egy fenntartható élelmiszerrendszer felé – Áttérés a pusztán árucikknek tekintett élelmiszerekről a közjónak tekintett élelmiszerekre”)

Weboldalak:

Forrás:
Európa ellenálló képességének megerősítése: a biológiai sokféleség csökkenésének megállítása és egy egészséges és fenntartható élelmiszerrendszer kiépítése; Európai Bizottság; 2020. május 20.