Európai Uniógazdaságinformatikatechnikatudomány

A csipekről szóló európai jogszabály: az Európai Unió Tanácsa elfogadta álláspontját

Szerző: 2022. december 5.No Comments

„A Tanács elfogadta álláspontját („általános megközelítés”) az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedések keretének létrehozásáról szóló rendeletjavaslatról, közismertebb nevén a „csipekről szóló európai jogszabályról”.

A csipekről szóló európai jogszabály a félvezetők jelenlegi európai hiányával foglalkozik. A csipekről szóló európai jogszabállyal az EU célja az, hogy 2030-ig megkétszerezze, vagyis 10%-ról legalább 20%-ra növelje a félvezetők terén a globális piaci részesedését, hogy biztosítsa az EU jövőbeli technológiai szuverenitását.

A csipek a napjainkban létező legfontosabb élvonalbeli technológiák közé tartoznak, de az EU jelenleg nem rendelkezik elegendő kapacitással ahhoz, hogy saját érett és fejlett csipeket tervezzen és állítson elő. Az EU-nak csökkentenie kell a félvezető-ágazat Ázsiában és az USA-ban található globális vezetőitől való túlzott függőségét, és a csipekről szóló európai jogszabállyal saját kezébe kell vennie ezt a kérdést. – Jozef Síkela, cseh ipari és kereskedelmi miniszter

A függőségek csökkentése

A csipek nélkülözhetetlenek a technológiai és digitális termékek széles köréhez, például az autókhoz, a háztartási készülékekhez és az elektronikai termékekhez. Geostratégiai kérdések és az ellátási lánc zavarai miatt az európai iparágak jelenleg kihívásokkal néznek szembe a félvezető-ellátás terén. A csipekről szóló európai jogszabály célja, hogy csökkentse az EU sebezhetőségét és a külföldi szereplőktől való függőségét. Ennek révén javulni fog az EU ellátásbiztonsága, rezilienciája és technológiai szuverenitása a csipek területén.

Pénzügyi architektúra

A csipekről szóló európai jogszabály 43 milliárd EUR összegű köz- és magánberuházást fog mozgósítani, három pillérre összpontosítva, melyek a következők:

  • a technológiai kapacitásépítést és a kapcsolódó kutatási és innovációs tevékenységeket támogató Európai Csipkezdeményezés
  • az ellátás biztonságának és a rezilienciának több beruházás vonzása révén történő biztosítására szolgáló új keret
  • a félvezető-ellátási lánc nyomon követésére és a válsághelyzetekben hozott intézkedések koordinálására szolgáló mechanizmus

A csipekről szóló európai jogszabályra irányuló bizottsági javaslat kimondja, hogy a teljes összegből 3,3 milliárd EUR-t az 1. pillérre, az Európai Csipkezdeményezésre kell fordítani. A Tanács ezt tovább pontosítja azzal, hogy a Horizont Európából származó 1,65 milliárd EUR-t kutatásra és innovációra kell fordítani, a Digitális Európa programból származó finanszírozásnak pedig kapacitásépítési tevékenységeket kell szolgálnia.

A többéves pénzügyi keretről szóló meglévő intézményközi megállapodás tiszteletben tartása érdekében a tanácsi megbízás – a Bizottság javaslatával ellentétben – nem tartalmazza a Horizont Európa keretében visszavont kötelezettségvállalások nyomán felszabadult pénzeszközök átcsoportosítását. Mivel ez a Digitális Európa programból származó teljes finanszírozás 400 millió EUR-val való csökkentését jelenti, a Tanács ma elfogadott álláspontját egy nyilatkozat kíséri, amelyben a Tanács felkéri a Bizottságot, valamint a tagállamokat és az Európai Parlamentet, hogy keressenek alternatív megoldásokat a 3,3 milliárd EUR összegű teljes költségvetés fenntartására.

Európai csipinfrastruktúra-konzorcium

A rendelet a lehetőségek között javaslatot tesz egy új jogi eszköz, az európai csipinfrastruktúra-konzorcium (ECIC) létrehozására. Az ECIC olyan jogalany lenne, amely végrehajthatná az Európai Csipkezdeményezés keretében finanszírozott intézkedéseket és egyéb feladatokat.

A Tanács egyértelművé teszi az ECIC létrehozásának önkéntes jellegét, és kimondja, hogy az nyitott az együttműködés különböző jogi formái és más résztvevők előtt. Tisztázza továbbá az olyan finanszírozási pályázatok kiválasztására vonatkozó szabályokat, amelyek nem az együttműködés konkrét jogi formáján alapulnak.

A Tanács megbízása

A bizottsági javaslat tekintetében javasolt egyéb módosítások többek között az alábbiakkal kapcsolatos pontosításokat tartalmaznak:

  • „a maga nemében első” félvezetőgyártó-létesítmény fogalommeghatározása
  • az általános és operatív célkitűzések megfogalmazása és az Európai Csipkezdeményezés tartalma
  • a félvezetőkkel, integrációs technológiákkal és rendszertervezéssel foglalkozó kompetenciaközpontok európai hálózatának létrehozása
  • az integrált gyártólétesítmények és a nyílt uniós üzemek által teljesítendő követelmények, különösen az uniós félvezető-értékláncra gyakorolt kedvező átgyűrűző hatások tekintetében
  • a válságszakasz során a kötelező információkérés menetének meghatározása
  • a veszélyhelyzeti eszköztár hatálya és végrehajtása
  • a tájékoztatási és értesítési kötelezettségnek, valamint a kiemelt fontosságú megrendeléseknek való megfelelés pénzbírság és kényszerítő bírság útján való érvényesítése

Következő lépések

A mai napon elfogadott általános megközelítés hivatalossá teszi a Tanács tárgyalási álláspontját. Megbízatást képez a Tanács elnöksége számára arra, hogy lefolytassa a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel, amelyek akkor fognak megkezdődni, amikor az utóbbi is elfogadta álláspontját.

Ülések

Forrás:
A csipekről szóló európai jogszabály: a Tanács elfogadta álláspontját; Európai Unió Tanácsa; 2022. december 1.
Infografika – The EU Chips Act ; Európai Unió Tanácsa; 2022. december 1.