Találat: állam- és jogtudomány

Közigazgatási jogalkotás

„A közigazgatási jogalkotás a jogalkalmazás mellett a közigazgatás közhatalmi jogosítványainak egyik lényeges összetevője. A kormány és az erre felhatalmazott közigazgatási szervek nemcsak alkalmazzák, hanem alkothatják is a jogot, ami a közigazgatás törvény (jog) alá rendelése kapcsán már problémákat is vethet fel. Ezek a dilemmák a jogalkotás alanyi oldala szempontjából összefüggenek a kormányzás, a végrehajtás, a kormány és a közigazgatás fogalomkészletével. A jogalkotás tárgyi oldalát a közigazgatás egyes szervei által alkotott normák jelentik, amelyek két alaptípusa a jogszabályok és a közjogi szervezetszabályozó eszközök....

Részletek

Recenzió A törvény szavai című kötetről

„A közelmúltban a miskolci Bíbor Kiadónál megjelent A törvény szavai címet viselő kötettel annak A jogi nyelv érthetősége és a joghoz való hozzáférés című konferenciá­nak az írásos anyagát veheti kézbe a Tisztelt Olvasó, amelyet a résztvevők az OTKA-112172 kutatás lezárásaként 2018. május 25-én Miskolcon, a MAB-székházban tartottak. A mű a Prudentia Iuris sorozat 33. köteteként látott napvilágot. A benne szereplő 13 tanulmány révén a kutatói gárdának többéves, ha az előzményeket is hozzászámítjuk, akkor már a 2000-es évek elejétől folyó, a jog és...

Részletek

Élet a GDPR után: jó adatvédelmi szabályok és jövőbeli kilátások (konferencia)

„Időpont: 2018. október 18. 09.00-16.30 Helyszín: Szent-Györgyi Albert Agóra, Informatorium (6722 Szeged Kálvária sugárút 23.) Program 09.00-09.30 Regisztráció 09.30-09.40 Köszöntő videó üzenetben Giovanni Buttarelli, európai adatvédelmi biztos 09.40-09.50 Az adatvédelem, mint alapvető emberi jog Európában: múlt, jelen és jövő Gizem Gültekin-Várkonyi, moderátor, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet 09.50-10.10 A GDPR születése - Intézmények és folyamatok Dr. Trócsányi László, egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet 10.10-10.40 A lengyel...

Részletek

Közigazgatási szervezési alapismeretek

„...Jegyzetünk egy kivonat, amely több, a szellemi kutatóműhelyben tevékenykedő személy műveiből válogat azzal a céllal, hogy az önkormányzati szakemberek számára szélesebb szakmai rálátást biztosítson. Munkánk nagyban épít Gáspár Mátyás Helyi önkormányzati menedzsment című művére. A jegyzetben részletesebben idézünk Almásy Gyulának A közigazgatási szervezés és technológia fejlődése Magyarországon című doktori disszertációjából, az Almásy, Belényesi, Csuth és Koronváry által szerkesztett A közigazgatási menedzsment alapjai című egyetemi tankönyv kéziratából, valamint az Almásy Gyula és Csuth Sándor szerkesztette A közigazgatási szervezéstan és technológia alapjai című egyetemi...

Részletek

A magyar önkormányzati rendszer autonómiájának empirikus elemzése

„...A 2010-es évtől kezdődően a magyar szakirodalom viszonylag széles körben foglalkozott az önkormányzati rendszer reformjával, számos olyan írás jelent meg, amely a változásokat mutatta be és értékelte. Ezek a munkák legtöbbször a reformok deskriptív feldolgozásait adták, a jogszabályok változásaiból indultak ki, és ezekből vontak le következtetéseket a rendszer (várható) működésére nézve. Dolgozatom is a változás megragadására törekszik, de munkámban az önkormányzati rendszer empirikus elemzésére vállalkozom. Ahhoz, hogy az elemzést el lehessen végezni, meg kell tudni mondani, hogy pontosan minek a változást is...

Részletek

Mire jó az alapkutatás a jogtudományban? Válaszkísérlet a jogi kultúra fogalma segítségével

„Az alapkutatások létjogosultságáról és társadalmi hasznosságáról szóló vitában általában a természettudományokból vett példákkal szokták alátámasztani az alapkutatások nélkülözhetetlenségét. Ez nem meglepő, hiszen e területen igen könnyű látványos példákat találni arra, hogy milyen jól megragadható hasznot hozott a későbbiekben egy – olykor netán esetlegesnek tűnő, és így a szigorú költség-haszon mérlegelés alapján akár haszontalannak és feleslegesnek minősíthető – egyszerű, a tudományos érdeklődésen alapuló ötlet, gondolat. Ebben a rövid blogbejegyzésben a jogtudomány szemszögéből kívánom az alapkutatás problematikáját körbejárni. Természetesen nem a jogtudomány egészét felölelően,...

Részletek

Friss szócikkek bővült az Internetes Jogtudományi Enciklopédia (IJOTEN) (2018/34–42.)

„ Nemzetközi bíróságok döntései (Nemzetközi jog rovat) – Csapó Zsuzsanna (2018. augusztus) A népek önrendelkezési joga (Nemzetközi jog rovat) – Tóth Norbert (2018. augusztus) Örökbefogadás (Családjog rovat) – Katonáné Pehr Erika (2018. július) Közigazgatási jog (Közigazgatási jog rovat) – Tamás András (2018. július) A tagállami identitás védelme (EU-jog rovat) – Drinóczi Tímea (2018. július) Adószabályok a közös tőkepiacon (EU-jog rovat) – Deák Dániel (2018. július) Nemzetközi szervezetek határozatai (Nemzetközi jog rovat) – Hárs András (2018. július) Parlament (Alkotmányjog rovat) – Smuk Péter...

Részletek

Krízis a bírósági igazgatásban?

„Az elmúlt időszak közéleti és politikai hírei között az Országos Bírósági Hivatal elnöke és az Országos Bírói Tanács között kialakult konfliktussal foglalkozó több cikk és interjú is megjelent. Észlelhető ezek kapcsán, hogy – részben az érintett szereplők közreműködésével, részben félremagyarázások útján – valótlanságok, esetenként csúsztatások láttak napvilágot, melyek jogászokat és nem jogászokat egyaránt tévútra vittek. Elérkezett az idő, hogy a téma visszakerüljön arra a helyre, ahová tartozik: a közjog és a nemzetközi közjog értelmezési tartományába. Abban feltehetően mindenki egyetért, hogy az igazságszolgáltatás...

Részletek

A bírósági igazgatás rendszere – tapasztalatok és kilátások (Az OBT és az MTA TK JTI közös rendezvénye)

„A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete és az Országos Bírói Tanács kerekasztal-beszélgetést szervez A bírósági igazgatás rendszere – tapasztalatok és kilátások címmel Az Országos Bírói Tanács működése és Országos Bírósági Hivatalhoz való viszonya a közérdeklődés homlokterébe került. A kerekasztal-beszélgetés célja, hogy hozzájáruljon az egyes álláspontok tudományos szempontrendszer szerinti elemzéséhez, az érintett szervezetek közötti dialógus kialakításához. A Jogtudományi Intézet kutatói több kutatási projekt keretében is vizsgálják a bírósági működés és a bírói döntéshozatal kérdéseit. A beszélgetés résztvevőinek végleges névsorát az MTA...

Részletek

Új szócikkekkel bővült az Internetes Jogtudományi Enciklopédia

„”Friss (2018. június) szócikkek az Internetes Jogtudományi Enciklopédia honlapján: A véleménynyilvánítás szabadsága (Alkotmányjog rovat) – Koltay András Ombudsman (Alkotmányjog rovat) – Somody Bernadette A jogi személyek személyes joga (Nemzetközi magánjog rovat) – Szabados Tamás A common law jogrendszerek (Jogösszehasonlítás rovat) – Kelemen Katalin Az emberi méltósághoz való jog (Alkotmányjog rovat) – Zakariás Kinga Szerződés (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter Zálog (Jogtörténet rovat) – Bónis Péter A nemzetközi jog és a magyar jog viszonya (Alkotmányjog rovat) – Molnár Tamás (2018. június) Az Internetes...

Részletek
Page 2 of 5 1 2 3 5