Skip to main content
közigazgatás: magyar

XIX. Országos Főépítészi Konferencia

Szerző: 2014. augusztus 9.No Comments

„…Az ország önkormányzati és állami főépítészei saját kezdeményezésükre 1996-tól évente más és más városban rendezik meg nagy sikerrel az Országos Főépítészi Konferenciát. Ez évben, 2014. augusztus 27-29. között Szentgotthárdon kerül megrendezésre a XIX. Országos Főépítészi Konferencia. A konferenciákon a főépítészek mellett a szakág egyéb képviselői is állandó vendégek, megtalálhatók közöttük tervezők, építéshatóságok munkatársai, örökségvédők, régészek, minisztériumok, főhatóságok, kormányhivatalok, önkormányzati szövetségek, helyi és országgyűlési képviselők, szociológusok, közgazdászok, szakmai, társadalmi szervezetek vezetői/munkatársai egyaránt. A résztvevők száma 150-250 fő között szokott változni. A főépítészek által létrehozott „Főépítészek az épített, és természeti környezetért Alapítvány” 2007. évi megalakulása óta vesz részt e konferenciák szervezésében.

Az eddigi konferenciák témái sokfélék, mégis felfedezhető a közös alapgondolat: a főépítész munkájában a település saját arcának, saját fejlődési lehetőségeinek, saját forrásai hasznosításának felismerése a település önazonos és önálló életben maradását jelenti. Erre a gondolatra támaszkodik a XIX. konferencia kiválasztott témája is: TELEPÜLÉS – TERMÉSZET – EMBER. A település termelő, árutermelő, energiatermelő, önpusztító életmódja egyre nagyobb mértékben ütközik a természet termést hozó, életet fakasztó életmódjával. Vannak-e eszközeink arra, hogy ezt az ütközést elkerüljük, az életmódokat egymás mellé, egymás felé irányítsuk? Mi az ember, a szakember szerepe, felelőssége ebben az egész folyamatban?

A konferencia előadóival és a résztvevőkkel az alábbi kérdésekre keresünk választ: milyen lehet a környezettudatos, önfenntartó, gazdaságosan üzemeltethető település? hogyan illeszthetők az energiatermelők a tájba, a településképbe és a védett örökséghez? mit tehet a főépítész a település környezettudatos alakításáért?

A konferencia helyszíne, SZENTGOTTHÁRD élő példát mutat arra, hogy a település természeti kapcsolatainak megtartása mellett hogyan valósítható meg az energiaforrások fejlesztése.

A több mint 800 éves múltra visszatekintő település életét már a történelmi időkben is a javakkal való ésszerű gazdálkodás vezérelte. Miért építettek a cisztercita barátok egyemeletes apátsági épületet egy méter vastag falakból, a folyosóról fűthető kályhákkal? Miért folytattak kiterjedt gazdálkodást saját feldolgozással? Hogyan alakulhatott ki oly sok féle különleges iparág a városban: óragyár, selyemgyár, szalag és paszomány gyár, dohánygyár, kaszagyár. Hogyan oldotta meg a város a közvilágítást már a XX. század legelején? Hogyan hasznosítja napjainkban a termálkút meleg vizét?

A város megpályázta az „Energiatakarékos város” címet, melyet elsőként nyert el a magyar települések között a nemzetközi mezőnyben. További terveik között szerepel a közeljövőben a Rába duzzasztóművének szomszédságában, a víz energiáját hasznosító elektromos energia termelő mini erőmű létrehozása, tovább folytatva ezzel az elődeik által megkezdett környezettudatos fejlesztések sorát.

PROGRAM
1.NAP, 2014. augusztus 27.

2.NAP, 2014. augusztus 28.

9.30 előadás 1
Huszár Gábor Szentgotthárd város polgármestere
Hogyan lettünk energiaváros?

10.00 előadás 2
Czeiner Gábor Szentgotthárd város főépítésze
A város bemutatása légifotókkal

10.45 előadás 3
Beszéljünk reálisan a kistelepüléseken gazdaságosan hasznosítható megújuló energiahordozókról
Hanczár Zsoltné, vezető tervező, gépészmérnök, városépítési-városgazdasági szakmérnök,

11.30 előadás 4
Integrált tervezés – elmosódó határok
Dr. Reith András, építészmérnök vezető tervező, klímadesign tervező, ABUD ügyvezető igazgatója
Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete leköszönő elnöke

14.30 Szekcióülések

2. Városháza, Robert Leeb terem
Energiahatékonyságot növelő programok támogatása EU forrásból
L. Balogh Krisztina, OFK elnökségének tagja
Lunk Tamás, építészmérnök

3. Színház nagyterem
Energiatudatos településfejlesztés – út az autonóm település felé
Pengő Julianna, OFK elnökségének tagja
Papp Zoltán Tamás, MUT Főépítészi tagozatának elnöke…”

Forrás:
XIX. Országos Főépítészi Konferencia