Találat: közigazgatás: külföldön

A regionalizmus és az önkormányzatiság alakulása Európában. Magyarországi kihívások

Mizser Csilla PhD értekezés nyilvános vita: 2010. november 30. 16 óra Helye: ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Budapest, Egyetem tér 1-3. fszt. 12. Kari Tanácsterem A jelölt témavezetője: Dr. Kukorelli István egyetemi tanár ELTE ÁJK A bíráló bizottság elnöke: Dr. Ficzere Lajos professor emeritus ELTE ÁJK A bíráló bizottság tagjai: Dr. Patyi András PhD tszv. egyetemi docens SZIE, Dr. Kadocsa György főiskolai tanár, intézetigazgató, Óbudai Egyetem A disszertáció hivatalos bírálói: Dr. Kiss László DSc egyetemi tanár PTE, Dr. Soós Edit CSc., docens...

Részletek

Konzultáció az ausztrál közszolgálati értéknyilatkozat új változatának megfogalmazásához

Az ausztrál szövetségi közigazgatás és közszolgálat irányításáért felelős Australian Public Services Comission megbízást kapott a közszolgálat működési elveit és közös értékeit, kultúráját megfogalmazó Australian Public Service (APS) Values című dokumentum újrafogalmazására. A feladat a közigazgatási reformprogram részét képezi. Az a cél, hogy egy a jelenleginél rövidebb, összeszedettebb, megjegyezhető és a változásokat ösztönző dokumentumhoz jussanak. A megvalósítás menete egy vitaanyag elkészítésével kezdődött. Jelenlegi szakaszában egy nyilvános blog segítségével gyűjtik a véleményeket a második számú vitaanyaghoz. A blog megvalósítása mintaszerűen gyakorlatias: orientáló kérdések vannak,...

Részletek

Big Society: A feje tetejére állított brit kormányzás

„Minden hatalmat a közösségeknek! A Big Society a májusi parlamenti választás utáni patthelyzetben kialakult kényszerű liberális–konzervatív koalíció nagy ötlete, ideológiai platformja. A hangzatos elképzelés emlékeztet John F. Kennedy amerikai elnök sokat idézett mondására: „Ne azt kérdezd, mit tehet érted a haza, hanem azt, hogy te mit tehetsz a hazáért!”. Az új kormány azt szeretné, ha az állampolgárok, a közösségek és az önkormányzatok megkapnák a felhatalmazást és eszközöket ahhoz, hogy megoldják az előttük tornyosuló problémákat, és felépítsék az általuk áhított Nagy-Britanniát. A koncepció...

Részletek

Konferencia a határon átnyúló hálózatépítésről Budapesten

"Budapesten került sor a „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából" elnevezésű EU támogatásból megvalósult projekt záró konferenciájára, a Magyar Kultúra Alapítvány székházában, a budai várban október 20-án. A Szövetség a Közös Célokért társulás és a Puskás Tivadar Közalapítvány közös projektjének záróakkordjaként rendezett konferencián több magyarországi kormánytisztviselő is megjelent és felszólalt. Az Európai Unió társfinanszírozásával a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló „Határon átnyúló hálózatépítés a közös érdekek felismerése céljából” című projektet a Szövetség a Közös Célokért társulás és a...

Részletek

Uniós javaslat: nyilvános konzultáció az elektronikus közbeszerzésről

Miről is van szó? A közbeszerzés az a folyamat, melyet a kormányzati intézmények és a közszféra különböző szervezetei alkalmaznak áruk, szolgáltatások és építési beruházások megrendelésére. Az elektronikus közbeszerzés – a papíralapú rendszert háttérbe szorítva – az internetet és az elektronikus levelezést veszi igénybe a közbeszerzési eljárások során. Az elektronikus közbeszerzés révén gyorsabbá és egyszerűbbé válhat a beszerzési folyamat a megrendelők és a vállalkozások számára egyaránt – az EU ezért arra ösztönzi a kormányokat, hogy mihamarabb térjenek át az elektronikus rendszerre. Az elektronikus...

Részletek

Magyar közreműködéssel újulhat meg az albán e-közigazgatás

"Jelentős lépésre szánta el magát a tiranai kormányzat, amikor olyan elektronikus kormányzati infrastruktúra kiépítésének előkészületeire adott megbízást, amely elősegíti az államigazgatás hatékonyságát és átláthatóságát. A nemzetközi projekt lebonyolításának sikeréért projektvezetőként az AAM Tanácsadó Zrt. felel. A mintegy 180 millió forintos összköltségű projekt fő célja, hogy a szakemberek kialakítsák az EU adatvédelmi szabályainak megfelelő e-kormányzati infrastruktúrát, miközben megteremtik az államigazgatás hatékonyságát és transzparenciáját. A 2010 októberében induló projekt tervezett időtartama 12 hónap. A mostani projekt az előkészítő fázisa az elektronikus kormányzat és interoperábilis...

Részletek

Felhívás a kormányzati gépezet feltámasztására

A kormányzat hitelének általános megrendülése nyomán, mely egészen az 1970-es évekig vezethető vissza, növekvő nyomás nehezedik a kormányzatra, hogy tevékenységének kiterjedtségét csökkentse és privatizálja a kormányzati szolgáltatásokat. Ennek eredményeképpen a kormányzati szervezeteknek nagy mértékben kellett külső szállítókra támaszkodniuk. A tanulmány azt állítja, hogy ennek eredményeképpen számos módon sérült a szövetségi kormányzat képessége, hogy az ország ügyeit intézze. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a szállítók haszna magánhaszon és ez nem szükségszerűen egyezik meg a kormányzat hasznával. A külső vállalkozók felhasználása megnőtt George...

Részletek

Teljesítmény-költségvetés – technikák és külhoni tapasztalatok

"A bürokrácia közgazdaságtana a költségvetési szervek működését - többek között - azért bírálja, mert a költségvetési szektorban megjelenő ösztönzők miatt a hivatalok működése gyakran más célokat követ, mint amiért létrehozták őket. A gyakori érvelés szerint ennek egyik oka az, hogy a költségvetés finanszírozási rendszere nem a teljesítményük (az adott célok elérése) arányában juttat forrásokat a számukra. Az elmúlt néhány évtizedben egyre több országban próbálkoznak az ún. teljesítmény-költségvetés megvalósításával. Ehhez kapcsolódóan, az utóbbi néhány évben egyre fontosabb szerepet az ún. költségalapú gazdálkodás is....

Részletek

Akkor, most valami egészen más: Alkalmazzuk a Toyota-módszert a közigazgatás vezetésében!

Irányzatok jönnek, irányzatok mennek a közigazgatás irányításában. Magyarországon ebből nem sokat szoktunk érzékelni. Azért hasznos lehet tudni arról, hogy az éppen uralkodó irányzatnak, amelyet a Közszektor Új Menedzsmentjének (New Public Management) hívnak, van egy nagyon erőteljes kritikusa. John Sedonnak hívják. Állítása szerint erősen kétséges az a szemlélet, amelynek néhány meghatározó eleme a következő: back/office megkülönböztetése, közös szolgáltató központok (shared services), kiszervezés, benchmarking, összevont telefonos ügyintéző központok (call center), központosítás, ISO 9000 stb. Gyakorlatilag a mostanság uralkodó szemlélet és gyakorlat összes "szent tehenét"...

Részletek

Az állampolgári megelégedettség elérése felé

A versenyszektorban a fogyasztói megelégedettség fontossága, magának a megelégedettségnek a mérése jobban beépült a szervezeti kultúrába, mint a közigazgatásban az ügyfelek megelégedettségének fontossága és mérése. Ennek részben az az oka, hogy a közigazgatás esetében a megelégedettség sokkal nehezebben mérhető. Ugyanakkor rendkívül fontos, mert : - megteremti a nyilvános számonkérhetőség feltételeit, - segítségével a vezetés meg tud állapítani célokat a jobb szolgáltatás nyújtásához, - számonkérhetőséget teremt a közigazgatáson belül is, - segít a közszektor legitimitását erősíteni. Victoria Állam illetékesei a kanadai gyakorlatot hívják...

Részletek
Page 205 of 206 1 204 205 206