Találat: közigazgatás: magyar

Magyar közigazgatás a földrajztudomány szemszögéből

Két előadás egy tudományos konferencián a magyar közigazgatás átalakulásáról: "Az előadások közül kiemelkedik Dr. Pálné Kovács Ilonának, az MTA RKK DTI igazgatójának előadása. Bemutatta a Magyarországon lejátszódó közigazgatási átalakulások legfontosabb mozzanatait a rendszerváltást követően. Rávilágított azokra a tényezőkre, amelyek befolyásolták a közigazgatás területi átszervezését, és elemezte a jelenlegi rendszert az összes területi szintre vonatkozóan. Kiemelte, hogy a közigazgatási struktúra újraszervezése a demokratikus intézményrendszer "kiürülését" eredményezte, és nem vezetett a hatékonyság növekedéséhez. Ellenkezőleg: a területi szintek működése rendezetlenné és áttekinthetetlenné vált. A kevesebb...

Részletek

ÁSZ jelentés a Nógrád Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről

"Értékeltük továbbá egy fejlesztési feladat támogatási szerződésében rögzített célkitűzés (számszerűsíthető eredmények, indikátorok) megvalósításának eredményességét. Az ellenőrzés során felmértük, hogy az elektronikus közigazgatási szolgáltatások működtetése érdekében milyen intézkedéseket tettek, továbbá biztosították-e a közérdekű gazdálkodási adatok meghatározott körének honlapon történő közzétételét. A költségvetési gazdálkodás belső kontrolljainak ellenőrzése során vizsgáltuk, hogy az Önkormányzati hivatalban a költségvetés tervezés, a gazdálkodás és a zárszámadás készítés folyamatában a belső kontrollok kialakítása és működése megfelelő biztosítékot ad-e a gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátására. Felmértük és minősítettük a költségvetés tervezés, a...

Részletek

Számvetés 2002-2010

A 2006-os parlamenti választások után a Jegyző és Közigazgatás című folyóiratban „A parlamentnek az önkormányzati rendszerrel szembeni tartozása” címmel jelent meg egy cikk, amely összefoglalta, hogy a 2002-es választáson megalakult Országgyűlés törvényalkotó programjához letett szakmai javaslatokból mi valósult meg a ciklus végére. Most, a 2010-es választások után, összevetik az azóta eltelt időszak fejleményeit, az eredeti 2002-es, valamint a 2006-os javaslatokkal, kritikákkal. Fontosabb vizsgált témák: „Elmaradt a közigazgatási és pénzügyi reform”; "Ma sincs olyan szabályozási rendszer, amelyik normál körülmények között biztonságos működési feltételt...

Részletek

Orbán Viktor a nagykövetek vezetői értekezletén

Az általunk követett témák szempontjából az alábbi gondolatok érdekesek: "...az állam hatékonyságára pedig nem a gazdasági versenyképesség korlátjaként, hanem erőforrásként kell tekinteni. ... Azt is elmondta, hogy Kelet-Európa legversenyképesebb gazdasági rendszerét akarják kialakítani, amely nélkül munkahelyeket sem lehet hatékonyan teremteni. Ennek a leggyorsabb államrendszer és a legversenyképesebb adórendszer lehet az alapja, utóbbi az egykulcsos adót kombinálná a családi adózással." Attól tartok, hogy a leggyorsabb államrendszer kifejezés nehezen értelmezhető. Nyilván hatékonyságra gondol, de a hatásosságnak nem szabad kimaradnia. Hogy egy példát hozzak: hiába...

Részletek

Nyitrai: Újra fontossá válik a kistelepülésen lakók élete

"A Veszprém megyei Küngös községben újra megnyitották a postát hétfőn, elsőként az országban azon falusi kisposták közül, amelyeket az elmúlt években a postai modernizációs program keretében zártak be...Mi a kispostákra közösségi térként tekintünk, olyan intézményre, amely nemzeti szolgáltató – fogalmazott az államtitkár, megjegyezve: tiszteletre méltó a Magyar Posta múltja, de nagyon fontos a jövője is. Az államtitkár szerint a jövőben a postának „nyitottnak kell lennie az innovációra”, mert igen komoly kihívások előtt áll. Ezzel összefüggésben említette az Európai Unió postai liberalizációs tervét,...

Részletek

További egyeztetések szükségesek a területi közigazgatás átalakítása során

A területi kormányhivatalok kialakításának megvalósulása egyenlőre a kormányzaton belüli további egyeztetések végeredményétől függ. Ami biztos, hogy a megyei jogú városokban már januártól létrejönnek az integrált ügyfélszolgálati irodák, azaz kormányablakok, ahol egy helyen lehet majd intézni bizonyos ügycsoportokat. Ami még függőben az az, hogy a kormányablakok mögött ülők a közigazgatás milyen intézményeit fogják képviselni. Valószínűleg a kormányfő fog dönteni. Az eredeti elképzelés szerinti a hivatalok létrehozását csak Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi, Pintér Sándor belügy- és Martonyi János külügyminiszter támogatta, az öt másik...

Részletek

Tervezés 2011 szakmai találkozó: Tervezés és versenyképesség

2010. szeptember 23-án rendezi meg az IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. a fenti konferenciát. Témája, hogy a gazdasági válság által meghatározott világban hogyan élnek a tervezés lehetőségével a vállalatok, milyen eszközöket alkalmaznak. Érdekessége a konferenciának a kínai gyakorlat bemutatása. A programból: Kínai vállalatok tervezési gyakorlata * Milyen alapvető okok miatt más a kínai üzleti kultúra, mint az általunk jól ismert hazai, illetve nyugati modell? * Milyen szerepet játszik a tervezés általában a kínai vállalatok, vezetők életében? * Milyen...

Részletek

Felhívás kiemelt projektötletek benyújtására

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívása szerint várják a javaslatokat az alábbi témákban: Kiemelt projektötlet az Államreform operatív program 1. prioritási tengelyében foglalt célkitűzések megvalósításához és kiemelt projektötlet az Elektronikus közigazgatás operatív program 1., 2. és 3. prioritási tengelyeiben foglalt célkitűzések megvalósításához. Kiemelt projekt ötlet gazdája kizárólag költségvetési szerv, 100%-os állami tulajdonban lévő szervezet, Kormány által alapított közalapítvány, önkormányzat, önkormányzati társulás vagy önkormányzati intézmény, illetve egyház lehet. Más szervezet nem nyújthat be kiemelt projekt ötletet. Érdekes... egyház, mint a az államreform kiemelt projektötletének...

Részletek

Miniszterelnöki látogatás a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban

"Az egyeztetéseken – a tárca tájékoztatása szerint – a KIM politikusai beszámoltak a törvényalkotási tervekről, különös tekintettel az új polgári törvénykönyv (Ptk.) előkészítéséhez szükséges kodifikációs munka menetére. Lapunk úgy értesült: a szakmai-társadalmi vita határideje ősz vége. Jövőre lehet új Ptk. 2012-es hatálybalépéssel. Ami pedig az új alkotmányt illeti: a KIM „segítő kezet” jelent a parlamenti eseti bizottságnak, a tárca a szakmai-kodifikációs feladatokat végzi, de „nem írja az alkotmányt”. Szó volt a közigazgatás átszervezéséről is. Információink szerint a miniszterelnöknek az a véleménye, hogy...

Részletek

A főispán nem tér vissza

"A kormány rövid időn belül a harmadik nagy változásnak veselkedik neki az államigazgatásban. A minisztériumi rendszer karcsúsítása és a kormány-tisztviselői jogállás bevezetése után most a megyei államigazgatás átalakítása van soron. ..Az elmúlt húsz év legjelentősebb adminisztrációs változása egy nem túl nagy feltűnést keltett kormányrendelettel vette kezdetét. Július 9-én fogadták el ugyanis a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló szöveget...A jogszabály kulcsmondata szerint a gyámhivatal, a főépítész és az építésfelügyelet mellett "kormányrendelet más területi szakigazgatási szervet is a közigazgatási hivatal szakigazgatási szerveként határozhat meg"....

Részletek
Page 727 of 730 1 726 727 728 730