Találat: törvények, határozatok

268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről

4. § A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az európai uniós társfinanszírozású informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési projektek központosított lebonyolítása érdekében: a) ellátja önállóan vagy konzorciumi formában az európai uniós forrásból finanszírozott - különösen az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és Államreform Operatív Program keretében megvalósuló - informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait, ezen belül gondoskodik a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátásáról, a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket; b) gondoskodik...

Részletek

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósításával kapcsolatos feladatokról

„A Kormány az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer megvalósítása érdekében 1. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a minisztériumokkal folytatott egyeztetéseket követően, a minisztériumok iratkezelési szabályzatainak elkészítéséhez adjon ki Minta Iratkezelési Szabályzatot, Irattári Tervet és Iratminta-tárt; Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidő: azonnal 2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy végezze el az egyes minisztériumok iratkezelésének pontos és részletes felmérését; Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter Határidő: 2010. november 30. 3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, valamint a...

Részletek
Page 134 of 135 1 133 134 135