Találat: gazdaságtörténet

A Szépség és a Szörnyeteg – közigazgatás és vállalat

„A Walt Disney-mesefeldolgozás szegénylánya és elvarázsolt királyfija mindig önmaguk valósága és annak látszata közötti ellentmondással küzdenek. Pontosabban azzal a képpel, milyenként külső erők láttatni akarják őket. A mi régiónkban a közigazgatásra és a vállalatra gyakran osztanak hasonló szerepeket. A régvoltnak tűnő szocializmusban az állami vállalat a közösségi érdek elsődlegességének kifejezője volt a kárhoztatandó magántulajdonnal szemben. A rendszerváltást követően viszont a privatizált gazdasági társaság gyorsabb fejlődését a magántőke szerephez jutásától lehetett okkal várni az állami tulajdonban volt és rossznak minősült formációkkal ellentétben. Manapság látván, hogy az állami...

Részletek

Állami szerepvállalás a német gazdaságban

„A tanulmány célja, hogy átfogó történeti perspektívában áttekintse az állami vállalatok szerepét és jelentőségét a német gazdaságban az egységállam megszületésétől napjainkig. Ennek során bemutatja, hogy a német területeknek a XIX. századi európai centrumországoktól eltérő fejlődési sajátosságai hogyan hatottak a korabeli tudományos gondolkodásra, és hogyan befolyásolták hosszabb távon is a piachoz, illetve államhoz fűződő viszonyát a politikai elitnek. Kitér arra, hogy a két világháború okozta sokkok, a nemzetiszocialista diktatúra kialakulásához kapcsolódó tapasztalatok hogyan tükröződtek vissza az NSZK gazdaságpolitikájában. A tanulmány ugyanakkor nem vállalkozik...

Részletek

45 éve avatták fel a crossbar központot Lágymányoson

„1971. június 5-én avatták fel az első hazai nagyvárosi crossbar központot, az ARF 102-t Lágymányoson, a Vásárhelyi Pál utcában. A svéd LM Ericsson által gyártott telefonközpont 20 ezer előfizető kiszolgálására volt alkalmas. Ezzel a telefonközponttal egy új korszák vette kezdetét a hazai telefóniában. A hazai nyilvános hálózatban 1971-ig túlnyomó többségben forgógépes, u.n. rotary telefonközpontok üzemeltek. Már az ötvenes évek közepén felmerült, hogy licenc-vásárlással kellene áttérni a korszerűbb crossbar rendszerre a hálózatban. Egészen 1966-ig azonban nem született döntés ebben a kérdésben. Az előzetes...

Részletek

A 20. századi magyar vezetőképzés, vezetés- és szervezéstudomány története

„Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok támogatásával működő kutatócsoportunk azt a célt tűzte maga elé, hogy a 20. századi magyar vezetés- és szervezéstudomány történetét dolgozza fel, beágyazva azt a korszak társadalom és gazdaságtörténetébe. E komplex feladat teljesítése során interdiszciplináris műhelyünkben közgazdász és történész kollégák dolgoztak együtt a kérdéskör feltárásán. Jelen kötet kutatói közösségünk egyik részkutatásának hároméves munkája eredményeit tartalmazza. Az összegző és résztanulmányok a vezetés- és szervezéstudomány magyarországi történetét, a szakma fejlődését, felsőoktatásban és vezetőképzésben való intézményesülését mutatják be, elhelyezve mindezt a társadalom-...

Részletek

Fejlesztő állam – egy letűnt világ nyomában (?)

„A 2007-2009-es válság óta elhúzódó gazdasági recesszió nyomán újra reneszánszát éli a fejlesztő államokra való hivatkozás. Írásunkban a szakirodalom áttekintése és rendszerezése alapján felvázoljuk a fejlesztő állam hagyományos értelmezését. Ehhez az eredeti, Johnson-i fejlesztő állam megközelítéséből indulunk ki, majd vizsgálatainkat a kelet-ázsiai (kifejezetten északkelet-ázsiai) országokra kiterjesztve felvázoljuk a fejlesztő állam klasszikus modelljét. A klasszikus fejlesztő állam koncepciót elhelyezzük abban a speciális kontextusban, amelyben működött és sikereket ért el, majd rámutatunk a korlátaira, és a bukás okaira is. Mindezzel célunk annak a nemzetközi...

Részletek

A fejlesztő állam megszületése, virágzása és hanyatlása Japánban. A racionális szamurájoktól az abenomicsig

„A második világháború utáni japán gazdasági csoda egyik kulcselemeként a fejlesztő állam modellje szolgált. A hosszú fejlődési folyamatban kiformálódott modell később mély hatással volt számos ázsiai országra. A 19. század utolsó harmadában, a Meidzsi-korszakban kulcsszerepet játszottak az „alapító hivatalnokok”. Az első világháború utáni új generáció – a „hivatalnokok reformnemzedéke” – Mandzsúria fejlesztési modelljét valósította meg. A kialakított intézményi struktúra, az „1940-es rendszer” a háborúban is rendkívül hatékonyan működött. Japán háború utáni reménytelen helyzetében azonban megmaradt egy „titkos fegyver”: az előző évtizedekben kialakított...

Részletek

Porrá égtek a Fortepan értékes fotói

„Szomorú hírt közölt pénteken a Fortepan fotóarchívum Facebook-oldala: egy elektromos zárlatot követő tűzben elégett az a százezer darabos, ritka képgyűjtemény, amit a XI. kerületi Uvaterv székház szuterénjében tároltak évtizedek óta, régi kacatok között. A felbecsülhetetlen értékű fotógyűjtemény, amit a Fortepan az Uvaterv kérésére már éppen elkezdett volna digitalizálni az utókornak, 1949-től dokumentálta az építőipari cég tevékenységét. A Fortepan szerint a gyűjtemény részletesen dokumentálta a Duna-hidak, a fővárosi metrók, az Úttörővasút, a Ferihegyi repülőtér, az összes magyarországi főút és autópálya, és az '56...

Részletek

A magyar önkormányzatok adósságkonszolidációja

„A magyar települési önkormányzatok a 2002–2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára 2011 és 2014 között került sor. A központi költségvetés terhére átvállalt adósság zöme devizában állt fenn, amely magas árfolyamkockázatot, rajta keresztül pénzügyi instabilitást jelentett az államháztartás központi és lokális alrendszerének egyaránt. Az önkormányzatok állami kimentése egyes közgazdászok szerint a puha költségvetési korlát újabb megnyilvánulása, miszerint a magyar piacgazdaság sem tud szakítani a tervgazdasági rendszer rossz beidegződéseivel. A tanulmány – primer kutatásokra támaszkodva – bemutatja az önkormányzatok eladósodásához vezető folyamatot,...

Részletek

Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege

„Disszertációm megírásakor az volt a célom, hogy dokumentáljam az erdészeti ágazat informatikai fejlesztéseinek történetét, elemezzem a napjainkra kialakult helyzetet, és felvázoljam a kívánatos/lehetséges fejlődési irányt. A helyzetelemzés és a jövőkép bemutatása mellett azért tartottam fontosnak rögzíteni az ágazati informatika fejlődésében történteket, mert ilyen összefoglaló mű eddig még nem született. A vizsgálódás kiinduló hipotézisei a következők voltak: Az erdőgazdálkodási ágazat információhoz való viszonya különbözik más ágazatokétól. Az erdőgazdálkodási ágazat informatizálása szükséges lépés volt. Az IKT fejlesztések növelték a gazdálkodás biztonságát. Az IKT fejlesztések...

Részletek

A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei

„...a szerzők más utat választanak, és a magyar közigazgatás és államháztartás történetét bemutató fejezettel kezdik a könyvet. Érdemes megemlíteni, hogy e fejezet ugyancsak unikumnak számít a mai szak- és tankönyv-kínálatban, így a könyv egyszerre tölt be hiánypótló szerepet a jelen és a rendszerváltást megelőző államháztartási folyamatok bemutatásában. A fejezetben ma használt mutatókkal és fogalmakkal ismertetik, hogyan alakultak és milyen fő elemei és tendenciái voltak a magyar államháztartás bevételeinek, kiadásainak, egyenlegének és adósságának a kiegyezéstől egészen 2011-ig. Ezt követően részletesen bemutatják a magyar...

Részletek
Page 2 of 3 1 2 3