Találat: Infotv.

A hét vitája: az Infotörvény (CXII.) módosítása – A KIM reagálása a civil szervezetek antikorrupciós munkacsoportból történő kilépésére

„Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium sajnálattal vette tudomásul, hogy a K-Monitor, az átlátszó.hu, a Transparency International Magyarország, valamint a Társaság a Szabadságjogokért kilépett a KIM által életre hívott korrupcióellenes munkacsoportból, azok után, hogy múlt kedden, Londonban az Open Government Partnership konferenciáján bemutattuk az érintett civil szervezetekkel közösen kidolgozott első korrupció elleni akciótervet. A KIM elkötelezettségét mutatja az is, hogy múlt pénteken a minisztérium szakértői egyeztettek az Európai Bizottság képviselőivel a témában, segítve a Bizottság hiteles és objektív jelentésének előkészítését, amelyet júniusban kívánnak nyilvánosságra...

Részletek

A hét vitája: az Infotörvény (CXII.) módosítása – Nem állnak többé szóba a kormánnyal a korrupcióellenes szervezetek

„A K-monitor, a Társaság a Szabadságjogokért és a Transparency International kilép a közigazgatási tárca által szervezett munkacsoportokból, így tiltakoznak az információszabadságról szóló törvény ellen. A Parlamentben ma délelőtt fogadták el a napirendre mindössze tegnap felkerült javaslatot: a közpénzek felhasználását alig lehetnek képesek figyelemmel kísérni a civil szervezetek és a média. Ezután döntött úgy a három korrupcióellenes szervezet, hogy felmondja az együttműködést a kabinettel. Az információszabadságról szóló törvény ma elfogadott módosítása után a kormány és önkormányzatok gyakorlatilag bármilyen esetben titokban tarthatják, mire költik...

Részletek

A hét vitája: az Infotörvény (CXII.) módosítása – Megszavazták a módosítást

„Csak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az Állami Számvevőszék kaphat teljes körű betekintést a közpénzek felhasználásába. A szélesebb nyilvánosság csak korlátozottan juthat hozzá az adatokhoz... Csak a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és az Állami Számvevőszék kaphat teljes körű betekintést a közpénzek felhasználásába. A szélesebb nyilvánosság csak korlátozottan juthat hozzá az adatokhoz - erről döntött a Parlament ma délelőtt. A javaslatot a fideszes Cser-Palkovics András és Vas Imre nyújtották be, mindössze tegnap került fel a napirendre, ma pedig már meg is szavazták. Az indoklás...

Részletek

A hét vitája: az Infotörvény (CXII.) módosítása – A civil szervezetek tiltakozása

„Az atlatszo.hu a K-Monitorral, a Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezettel és a Transparency International Magyarországgal együtt, levélben kérte az információszabadságról szóló törvény módosítását célzó törvényjavaslat elutasítását Rogán Antaltól és Harrach Pétertől. Ugyancsak levélben kérték Navracsics Tibortól, hogy a kormány ne támogassa a törvény elfogadását. Lehet közérdekű adatot kérni, de nem lehet ezt túlzásba vinni, mert az már visszaélésszerű adatkérésnek minősül – lényegében ezzel a tartalommal nyújtott be törvénymódosító javaslatot két kormánypárti képviselő, ez pedig az Átlátszó.hu oknyomozó portál szerint annyit tesz, hogy...

Részletek

A hét vitája: az Infotörvény (CXII.) módosítása – A tényfeltáró újságírást akadályozhatja a javaslat

„Lehet közérdekű adatot kérni, de nem lehet ezt túlzásba vinni, mert az már visszaélésszerű adatkérésnek minősül - lényegében ezzel a tartalommal nyújtott be törvénymódosító javaslatot két kormánypárti képviselő, ez pedig az Átlátszó.hu oknyomozó portál szerint annyit tesz, hogy az igénylő - mint amilyen az oknyomozó újság is - nem követelhet teljes körű tájékoztatást a közpénzek felhasználásáról. Képviselői indítványként adta be két kormánypárti honatya, Csert-Palkovics András és Vas Imre azt a törvénymódosító javaslatot, amelyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011....

Részletek

Felhívás: a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 32. § értelmében: „A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.” Az Infotv. 33. § (1) bekezdés előírja...

Részletek

Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban

„2012. január 1-jével hatályba lépett az Infotv. A legfőbb jogalkalmazó, a NAIH elnöke, valamint elismert adatvédelmi szakemberek a könyvvel és a konferenciával azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a törvényt jogászok és adatvédelmi szakemberek számára, a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék. A konferencia végén az előadók konzultáció keretében vállalkoznak a fontosabb szektorok (a munkaviszony, az elektronikus hírközlési szolgáltatók, a hitelintézetek, a biztosítók, a direkt marketing, a közvélemény-kutatás, a piackutatás, a közszolgáltatók, az egészségügy, a kamerás megfigyelés, a tudományos kutatás...

Részletek

NGM utasítás a közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítési szabályairól

„1. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 35. § (3) bekezdése, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben, valamint a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendeletben foglaltakra figyelemmel – a kormányportál...

Részletek

Adatvédelem és információszabadság a mindennapokban

„2012. január 1-jével hatályba lépett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), amelyet sokan egyszerűen az „új adatvédelmi törvény” elnevezéssel illetnek. Jelen kötet szerzői – elismert szakemberek, szerkesztője pedig a legfőbb jogalkalmazó, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke – azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az Infotv.-t a gyakorlatban felmerülő kérdésekre választ adva értelmezzék. A kiadvány egyaránt szól az adatvédelemmel foglalkozó jogászokhoz és a személyes adatokat kezelő szervezeteknél eljáró szakemberekhez. A könyv részletesen...

Részletek

A NAIH álláspontja az új Ptk. információszabadságot érintő koncepciójáról

„ Társaság a Szabadságjogokért, a Transparency International Magyarország és a K-Monitor levélben fejezte ki aggályait és hívta fel a Hatóság figyelmét, hogy az új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Bizottság által készített és a Kormány által az Országgyűlés elé benyújtott T/7971. számú javaslata nem tartalmazza a közpénzek felhasználásának átláthatóságát segítő kivételeket az üzleti titok szabályozásánál. A közpénzekkel való gazdálkodás átláthatóságának megteremtése érdekében jelentős előrelépést jelentett az Alaptörvény hatályba lépése, amelynek 38. §-a, valamint a 39. cikk (2) bekezdése a közpénzekre és a nemzeti...

Részletek
Page 3 of 3 1 2 3