Találat: szervezet

Megjelent magyar nyelven az MSZ EN ISO 9000:2015. Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár

„Az ISO 9000:2015 tartalmazza az ISO/TC 176 nemzetközi műszaki bizottság által a szabvány közzététele idején kidolgozott és közzétett MIR-szabványok összes szakkifejezését. Ezt a nemzetközi szabványt azért készítették, hogy segítsen az alkalmazóknak megérteni az alapvető fogalmakat, alapelveket és a minőségirányítás szakmai nyelvezetét azért, hogy képesek legyenek eredményesen és hatékonyan bevezetni egy MIR-t, és értéket létrehozni más MIR-szabványokból. Részletek: A szabvány 7 minőségirányítási alapelvet tartalmaz, amelyek támogatják a 2.2. szakaszban leírt alapvető fogalmakat. A 2.3. szakasz minden egyes minőségirányítási alapelvről tartalmaz egy „MEGÁLLAPÍTÁST", ami...

Részletek

Letölthető útmutatók, segédanyagok az ISO 9001:2015 (az új minőségirányítási) szabvánnyal kapcsolatosan

„Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 2015. szeptember 15-én megjelent az új minőségirányítási szabvány az ISO 9001:2015, amely az MSZT szabványboltjában és webáruházában november 1-jétől már magyar nyelven is megvásárolható MSZ EN ISO 9001:2015 jelzettel. Azok számára is van egy jó hírünk, akik szeretnének a szabványhoz kapcsolódóan plusz információkhoz jutni, ugyanis az IAF (International Accreditation Forum) és az ISO/TC 176/ WG 23 munkacsoport megjelentetett számos útmutatót, amelyek ingyenesen hozzáférhetőek angol nyelven. IAF: Transition Planning Guidance for ISO 9001:2015 (Útmutató az ISO 9001:2015-ös szabványra való...

Részletek

Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban

„Gazdasági szereplők széles köre megtapasztalta mit jelent a változó környezet okozta bizonytalanság és miként jelent ez lépés kényszert számukra. Ennek a felismerésnek a jegyében a kutatás célja a változtatásmenedzsment gyakorlatának bemutatása a hazai szervezetek körében. A változtatásmenedzsment modellek teret nyújtanak ahhoz, hogy a szervezetek tudatosan irányított folyamatok mentén jobban felkészülhessenek és kezelhessék a tervezett változtatásaik során felmerülő nehézségeket. Az értekezés alapjául szolgáló kutatás a szervezetek változtatáskezelési gyakorlatának beazonosítása, azok megfelelősége, és egyedi modell kialakításának gyakorlati hasznosítása céljából készült. A kutatás céljához igazodva...

Részletek

A külső értékelés kórházon belüli hatását befolyásoló tényezők

„A külső kórházi értékelési módszerek az utóbbi évtizedekben külföldön és a 2000-es évektől Magyarországon is elterjedtek, amelynek eredményeképpen a kórházakat egyszerre akár több külső érintett (például felügyeleti hatóság, finanszírozó, akkreditációs testület, tanúsító szervezet, a betegeket képviselő érdekvédelmi szervezet) is értékeli különböző módszerekkel. Mind a gyakorlatban, mind a kutatók körében ezért számos kérdés merült fel például a módszerek céljával és eredményességével kapcsolatban. A korábbi kutatások elsősorban az értékelési módszerek következményeire koncentráltak (pl. milyen hatásuk van az outputra, eredményre, milyen nem-kívánatos következményeik vannak). Nem...

Részletek

Ami a projektindítás előtt van – 23. Projektmenedzsment Műhely – Projektmenedzsment Szakosztály

„Hely: A BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, Inforpark 1117. Bp. Magyar Tudósok Körútja 2. I. ép. B. szárny, I.em 110-es tanácsterem A HTE Projektmenedzsment Szakosztálya, együttműködve a BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékével és a Corvinus Egyetem Stratégia és Projektvezetés Tanszékével szeretettel hívja az érdeklődő kollégákat a 23. Projektmenedzsment Műhelybe A 23. Műhely témája: Ami a projekt indítás előtt van. Kreatív problémamegoldó módszerek használata projektek előkészítésére. A Műhely Bozsár Gabriella bevezető gondolatai alapján vizsgálni kívánja a projektek kiválasztásának és előkészítésének tervezést...

Részletek

A stratégia-értékelés, valamint a stratégia-audit módszertanának fejlesztése

„Kutatásom egy olyan stratégia-értékelő és audit módszer kidolgozására irányult, amely a stratégia-alkotás egyes elemeit integrált módszerbe foglalja az értékelési metodikák gazdagításával. Munkám során azokkal a feltételezésekkel éltem, hogy a vállalat környezetének, erőforrásainak SWOT elemzése olyan értékelési szempont alapján történik, ahol az egyes stratégiai tényezők minősítése előre meghatározott szempontrendszer alapján megy végbe. A kutatásom fő területét képező modellnek az ISAM nevet adtam, az Integrált Stratégia-audit Modell (Integrated Strategic Audit Model) kifejezés az auditra utal, ugyanakkor ezt az elnevezést megtartottam a stratégia-alkotás, stratégia-értékelés kapcsán...

Részletek

Kormányhatározat a közszolgálati életpálya bevezetésének előkészítésével kapcsolatos egyes feladatokról

„ Kormány a közszolgálati életpálya kialakítása érdekében a következő határozatot hozza: 1. A Kormány elrendeli, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban és a minisztérium által irányított államigazgatási szerveknél (ide értve a fővárosi és megyei kormányhivatalokat is), illetve a Belügyminisztériumban és a Honvédelmi Minisztériumban, valamint e két minisztérium által irányított szerveknél a vezetői munkakörök elemzését és értékelését el kell végezni. A munkakör-elemzéseket és értékeléseket a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kiadott módszertan alapján és az általa meghatározott rendben kell elvégezni. Felelős: közigazgatási és...

Részletek

Szervezeti hekkelés

A videó témái: * különböző típusú szervezeti kultúrák; * hogyan értsük meg azt a kultúrát, amelyben dolgozunk; * hogyan készüljünk fel a változásra. Előadó: Lloyd Taylor, a Google, LinkedIn és más vállalatok vezetője volt, amikor azoknak a gyors növekedés problémáival kellett megbirkózniuk. Forrás: Hacking Your Organization, Lloyd Taylor, InfoQ, 2011. január 13.

Részletek
Page 12 of 12 1 11 12